liiketoimintasuunnitelman rakenne

Liiketoiminnan suunnittelu: Huijauslehti (fb2) (s

Selitys Huijausarkki tarjoaa ytimekkäästi ja kätevästi vastaukset kaikkiin valtion koulutustason ja liikesuunnittelun opetussuunnitelman määrittelemiin pääkysymyksiin. Kirjan avulla voit nopeasti hankkia perustiedot aiheesta, toistaa ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 19 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman rakenne taloudellinen analyysi

Liiketoimintasuunnitelman analyysi suoritetaan sijoitustoiminnan arvioimiseksi asiakirjassa annettujen tietojen perusteella. Asianomaisia ​​osapuolia tässä tapauksessa ovat sijoittajat ja kumppanit ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 19 pöytäkirja
Economy-luokan kampaamoiden liiketoimintasuunnitelma

Vaiheittainen liiketoimintasuunnitelma kampaamoiden avaamiseksi alusta alkaen: markkina-analyysi, kampaamoiden tilojen ja laitteiden valinta, asiakkaiden rekrytointi ja houkutteleminen, liiketoimintariskit. Parturi-kampaamon taloudelliset laskelmat ja kannattavuus.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 11 pöytäkirja
Ravintolasuunnitelma - esimerkki ja laatiminen

Ravintolan liiketoimintasuunnitelma: yleistietoa + luokan ja laitostyypin valinta + 9 asiakirjan osaa + suositukset ansioluettelon kirjoittamiseen + 20 projektin toteuttamisen päävaihetta + 6 tapaa houkutella yleisön kiinnostusta + tyypillinen luettelo laitteista + kustannukset ja tuloarviot + 6 riskitekijää.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 24 pöytäkirja
Sosiaalisen projektin liiketoimintasuunnitelman ominaisuudet

Sosiaalinen yrittäjyys on uusi suunta valtion tukemasta yrityksiä. Liiketoimintasuunnitelman luominen sosiaalista ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 22 pöytäkirja
Osastojen liiketoimintasuunnitelman ominaisuuksien rakenne

Nykyään monet ihmiset ovat alkaneet imeytyä ajatuksiin siitä, miten tehdä omat asiansa eivätkä ole riippuvaisia ​​työskentelemisestä setän luona. Mutta käytännössä tämän päätöksen toteuttaminen ei ole niin helppoa.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 25 pöytäkirja
Asianajotoimiston liiketoimintasuunnitelman organisointisuunnitelma

Asianajotoimiston liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat Oikeudellisen organisaation liiketoimintasuunnitelma Ensinnäkin on erittäin tärkeää ymmärtää, mitä asianajotoimisto on. Oikeudellinen yritys on organisaatio

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 19 pöytäkirja
Kurssityö: Yrityksen suunnittelu yrityksessä

Sisäisen suunnittelun sisällön, tehtävien ja tyyppien tutkiminen. Yrityksen liiketoimintasuunnitelman pääkohdat: liiketoiminnan käsite ja suunta; myyntimarkkinoiden analyysi; kilpailun analysointi; markkinointi, tuotanto, rahoitussuunnitelma. Mahdolliset riskit.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 13 pöytäkirja
Toimiston liiketoimintasuunnitelma lasten juhlien järjestämiseksi laskelmilla

Lapsen ensimmäiset vuodet ovat eräänlainen ponnahduslauta hänen kehitykselleen. Tänä aikana hänen alitajuntaan muodostui tiettyjä etuja ja harrastuksia, joihin hän jatkaisi tulevaisuudessa.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 17 pöytäkirja
Tuotantokustannukset liiketoimintasuunnitelmassa

Liiketoimintasuunnitelman kaikkien osioiden joukossa: Etusivu Luottamuksellisuusmuistio ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 19 pöytäkirja
Sijoitussuunnitelma

Kuinka analysoida investointiprojektin liiketoimintasuunnitelma

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 10 pöytäkirja
Yritysten investointien suunnittelu

Liiketoimintasuunnitelman kaikkien osioiden joukossa: Etusivu Tietosuojamuistio ja ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 18 pöytäkirja
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Yrityksen liiketoimintasuunnitelman rakenne, sisältö ja menettelytapa asiakirjana heijastavat kaikkia yrittäjien toiminnan pääkohtia (puolia). Se sisältää

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 18 pöytäkirja
Kirjan liiketoimintasuunnitelman rakenne ja osat

Liiketoiminnan suunnittelu, Strekalova N., 2012. Kirjassa tarkastellaan suunnittelun teoreettisia ja sovellettuja näkökohtia, jotka ovat välttämättömiä "Johtaminen" -koulutuksen opiskelijoille opiskelemaan "Liiketoiminnan suunnittelu" -alaa. Menetelmät ja tiedotus ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 13 pöytäkirja
Opinnäytetyö: Liiketoiminnan suunnittelu luottolaitoksessa

Lainsäädäntö - Venäjän federaation lait ja säännöt. Viimeisimmän version asiakirjojen kokotekstit. Analyyttiset ammattimateriaalit. Uutiset Venäjän lainsäädännöstä

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 20 pöytäkirja
Ero liiketoimintasuunnitelman ja innovatiivisen projektin välillä

Markkinaosuusennuste, myyntimäärät. Tuotteiden kilpailukyvyn arviointi. Tarvittavan laitteiden määrän, työntekijöiden määrän ja palkanlaskennan laskeminen. Lisäpääomasijoitukset käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan. Nollatuloksen kohta.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 21 pöytäkirja
Yrityksen omat ja lainatut, valtuutetut, liikkeeseen lasketut pääomatyypit

Yrityksen omat ja lainatut, valtuutetut, liikkeeseen lasketut pääomatyypit Pääoman käsitettä tulkitaan valtavasti. Joten pääoma ymmärretään itse kasvavana

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 8 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen rakenne, sisältö ja periaatteet

Aihe 2. Kattavan liiketoimintasuunnitelman rakenne ja analyysin rooli keskeisten kohdeindikaattorien kehittämisessä ja seurannassa Aihe 2. Kattavan liiketoimintasuunnitelman rakenne ja analyysin rooli kehityksessä ja kehittämisessä

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 14 pöytäkirja
Kuinka suunnitella pieni yritys ja laatia liiketoimintasuunnitelma

Suunnittelun piirteet pienyrityksessä Suunnittelu on tärkeä osa yritystä. Ensinnäkin suunnittelulla pyritään lisäämään työn tehokkuutta

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 10 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelma - vaikutukset markkinointistrategiaan

Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus, markkinointisuunnitelman rooli liiketoimintasuunnitelmassa, markkinointisuunnitelma.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 20 pöytäkirja
Markkinointisuunnitelman kehittämismenetelmät

Liiketoiminnan suunnittelumarkkinointi. Ongelmia liiketoimintasuunnitelman, sen sisällön, olemuksen ja rakenteen laatimisessa. LLC: n liiketoimintasuunnitelman kehittäminen

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 20 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman sääntelyasiakirja

Liite N 1. Liiketoimintasuunnitelman muoto, joka on toimitettava ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 16 pöytäkirja
Investointiprojektin liiketoimintasuunnitelman aloittaminen

Liiketoimintasuunnitelman yleiset ominaisuudet, tyypit, käsite, tehtävät, rakenne ja sisältö. Liikeidea (yhteenveto), yleiskatsaus liiketoimintaa koskevista tiedoista ja tavoitteista, jotka yritys asettaa itselleen, liiketoiminnan kohteeksi (tavara- tai palvelutyypit), investointisuunnitelmaksi.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 20 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman pääosien kehittäminen

Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen on jaettu neljään osaan, joista pääosa on suunnittelu. Osiot - asiakirjasuunnitelmat on tiivistetty tässä artikkelissa kiinnittäen suurinta huomiota markkinoiden kuvaukseen ja markkinointisuunnitelmaan.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 24 pöytäkirja
Liiketoiminnan riskitaso

Riskien käsite ja niiden luokittelu. Vakuutusriskien arviointi ja hallinta. Arvio riskeistä ja niiden heijastuminen CJSC: n liiketoimintasuunnitelmaan

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 17 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman osien rakenne

Liiketoimintasuunnitelman pääkohdat ja mitä ne sisältävät Artikkelissa kuvataan liiketoimintasuunnitelman pääosat, niiden ominaisuudet ja esittelyjärjestys. Artikkelissa on myös ominaisuuksia

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 25 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman kehitysjärjestys

Liiketoimintasuunnitelman käsite, sen käytännön soveltamisen periaatteet ja alueet, mallit ja muodostumisen päävaiheet. Liiketoimintasuunnitelman sisältö ja rakenne, sen osat. Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen ja tehokkuus tietotekniikan käyttöönotolle vuonna 2007

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 11 pöytäkirja
Tulojen ja kulujen perustelut liiketoimintaprojektin rahoitussuunnitelmassa

Yrityksen tulojen ja kulujen ydin ja tyypit. Lasketaan yrityksen tarpeet aineellisten ja työvoimaresurssien, käyttöomaisuuden, poistojen sekä tuotannon ja tuotteiden myynnin kustannusten osalta. Yrityksen tulojen suunnittelun perusperiaatteet.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 17 pöytäkirja
Jatka yhtenä tärkeimmistä liiketoimintasuunnitelmista

Liiketoimintasuunnitelman jatkaminen (jatko johtajalle), kun kehität liiketoimintasuunnitelmaa Online-konstruktorin E-planificatorissa

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 18 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman yhteenveto sisältää tietoja

Yrityksen menestys riippuu paljon oikeasta suunnittelusta. Tehokas projektin yhteenveto ja liiketoimintasuunnitelma auttavat analysoimaan projektinäkymiä ja kiinnostamaan sijoittajia. Puhutaan perusasioista ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 9 pöytäkirja
Kuinka laatia pankin liiketoimintasuunnitelma oikein: rakenne, osiot, sisältö ja suositukset

opinnäytetyö aiheesta Liiketoimintasuunnitelma strategisen suunnittelun työkaluna LLC-yrityksen esimerkillä

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 24 pöytäkirja
Säännöt liiketoimintasuunnitelman esityksen laatimisesta aiheesta

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen - rakenne, vaihtoehdot, esitys Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, joka säätelee yritystä tai projektia koskevia tietoja, määrittelee liiketoimintastrategian,

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 14 pöytäkirja
Mikä on sijoitusprojekti: tyypit, vaiheet, miten tehdä

Investointihankkeen liiketoimintasuunnitelman välttämättömyys ja olemus. Alustavien päätösten tekeminen kehityksestä. Sijoitusprojektin liiketoimintasuunnitelman standardit. Valkovenäjän tasavallan investointihankkeiden liiketoimintasuunnitelmien laatimisen erityispiirteet ja ongelmat.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 13 pöytäkirja
Rakennusyritys tyhjästä: yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmat. Liiketoimintasuunnittelun rakentaminen Gantt-kaavio, myynnin suunnittelu, kassavirta ja investointianalyysi. Esimerkki liiketoimintasuunnitelmasta 12-kerroksisen asuinkompleksin rakentamiseksi, kannattavuusanalyysi sekä raporttien ja liiketoimintasuunnitelmien valmistelu

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 8 pöytäkirja
Analyysi yrityksen organisaatiorakenteesta

Yhtiön tarkoitus ja pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Johdon organisaatiorakenne, yrityksen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstön suunnittelu ja henkilöstön valinta. Työn motivaatio, päävaiheet ja parantamistavat. Konfliktien hallinta yrityksessä.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 22 pöytäkirja
Projektirahoitusrakenteen liiketoimintasuunnitelma

Esimerkki liiketoiminnan suunnittelutestistä aiheesta: Liiketoimintasuunnitelman taloudellinen osa. Valmis liiketoiminnan suunnittelun tarkistuslista ilmaiseksi.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 8 pöytäkirja
Mikä on ero liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman välillä

Liiketoimintasuunnitelman käsite ja rooli nykyaikaisissa olosuhteissa. Rahoitussuunnitelman rakenne. Analyysi yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sen kaupallisen toiminnan tulosindikaattoreista. Likviditeettisuhteiden, kannattavuuden ja pääomarakenteen laskeminen.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 13 pöytäkirja
Taloudellisen suunnitelman merkitys ja valmistelu

Liiketoimintasuunnitelman kaikkien osioiden joukossa: Etusivu Luottamuksellisuusmuistio Yhteenveto Investointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma Tuotantosuunnitelma...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 20 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman taloudellisen osan laatiminen

Oman yrityksen perustamisen oppaan edelliset vaiheet Jatkamme Entrepreneur-Pron liiketoiminnan suunnitteluprosessia eli liiketoimintasuunnitelman laatimista. Nyt on täydellinen aika päästä rahoitukseen osana liiketoimintasuunnitelmaasi. On aika saada ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 17 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelmaluonnoksen taloudellinen arviointi

1. RAHOITUS JA TALOUDEN SUUNNITTELU YRITYKSESSÄ: KÄSITE, ESSENTTI, TOIMINNOT 1 .. Yrityksen rahoitus: käsite, olemus, toiminnot Rahoitus on taloudellinen luokka, joka toimii useissa sosioekonomisissa kokoonpanoissa. Rahoituksen ydin, heidän roolinsa sosiaalisessa lisääntymisessä määräytyvät yhteiskunnan taloudellisen rakenteen, valtion luonteen ja toimintojen perusteella

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 25 pöytäkirja
Hinnoittelu kahvilan liiketoimintasuunnitelmassa

Jos olet joskus harjoittanut liiketoimintaa, kysymys kuuluu: "Sovitummeko hintaan?" (tarkoittaa "markkinahintaa") syntyy pääsääntöisesti, kun uusi, tuntematon tuote ilmestyy "horisonttiin", jota on edistettävä / myytävä ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 13 pöytäkirja
Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen kustannukset

Kuinka paljon maksaa liiketoimintasuunnitelman tilaaminen ammattilaiselta? Avain menestyvään yrityksen avaamiseen ja hoitamiseen on laadukkaan liiketoimintasuunnitelman käyttö. Tilausten kehitys

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 20 pöytäkirja
Esimerkki Unidon tavallisesta liiketoimintasuunnitelmasta

Suositukset liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi UNIDO-rakenteelle. Neuvostot ansioluettelon kirjoittamiseksi. Esimerkkejä todellisesta liiketoimintasuunnitelmasta.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 13 pöytäkirja
Myyntimarkkinoiden analyysi

Myyntimarkkinoiden tutkimus ja analyysi yhtenä tärkeimmistä vaiheista liiketoimintasuunnitelmien valmistelussa. Syy kaupallisten hankkeiden epäonnistumiseen. Kunkin tietyn markkinatyypin kysynnän ja kapasiteetin määrittäminen kullekin tavaralle (palvelulle). Myyntiennuste.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 25 pöytäkirja
Onko liiketoimintasuunnitelman osien rakenteelle ja sisällölle standardia?

Mikä on liiketoimintasuunnitelma ja mihin se on tarkoitettu? Liiketoimintasuunnitelma - asiakirja, joka vahvistaa uuden yrityksen tai tuotteen luomisen toteutettavuuden. Liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kaikki toiminnan näkökohdat ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 24 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman toiminnot, pääosat

Liiketoimintasuunnitelman rakenne. Organisaatiosuunnitelma ja riskinarviointi. Asuinkompleksin rakennushankkeen liiketoimintasuunnitelma. Kuvaus kehittäjäyrityksestä. Hinnoittelu ja myyntisuunnitelma. Projektin investointikustannusbudjetti. Projektin tehokkuuden määrittäminen.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 10 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman rakennetta ja koostumusta koskevat vaatimukset

Liiketoimintasuunnitelman rakenne - kirjallinen kuvaus projektista, sen toteuttamisen määrä ja ajoitus. Tällainen suunnitelma luonnehtii sen olemassaolon tarkoituksenmukaisuutta. Liiketoimintasuunnitelman koostumus monissa ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 25 pöytäkirja
Toteutettavuustutkimuksen kehittäminen

Artikkelissa kerrotaan, mikä on projektin toteutettavuustutkimus.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 8 pöytäkirja
Kuinka rakentaa yrityksen rahoitusrakenne ja valmistautua prosessiautomaatioon

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on se, mitä tulevan yrittäjän on tehtävä liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa voidakseen laskea, kuinka paljon rahaa tarvitaan aloittamiseen, mikä on yrityksen likimääräinen kannattavuus ja minkälaista voittoa voidaan odottaa noin. ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 11 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelman rakennetasot

Liiketoimintasuunnitelman rakenne - kirjallinen kuvaus projektista, sen toteuttamisen määrä ja ajoitus. Tällainen suunnitelma luonnehtii sen olemassaolon tarkoituksenmukaisuutta. Liiketoimintasuunnitelman koostumus riippuu suurelta osin alueesta, jolla projekti sijaitsee, ja myös ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 25 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelmaan vaikuttavat tekijät

Mikä on liiketoiminnan suunnittelu yrityksessä, määritelmä, esimerkki.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 23 pöytäkirja
Liiketoimintasuunnitelma hallintatyökaluna

Liiketoimintasuunnitelman rakenne - kirjallinen kuvaus projektista, sen toteuttamisen määrä ja ajoitus. Tällainen suunnitelma luonnehtii sen olemassaolon tarkoituksenmukaisuutta. Liiketoimintasuunnitelman koostumus riippuu suurelta osin ...

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 10 pöytäkirja
Mikä on liiketoimintasuunnitelman taloudellinen suunnitelma

Miksi tarvitset taloudellista suunnitelmaa liiketoimintasuunnitelmassa. Kuinka taloudelliset tulokset ennustetaan.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 15 pöytäkirja
Työskentelykeskuksen liiketoimintasuunnitelma

Kuinka laatia liiketoimintasuunnitelma työvoimakeskukselle, millainen tuki on perustettu vuonna 2020. Rekisteröintimenettely ja -säännöt, mistä saa valmiin liiketoimintasuunnitelman.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 21 pöytäkirja
Organisaatiosuunnitelman merkitys ja tarkoitus liiketoimintasuunnitelman rakenteessa

Oma yritysblogi jatkaa koulutusmateriaalien julkaisemista liiketoimintasuunnitelman itsevalmistelusta, seuraavana rivinä on organisatorinen suunnitelma. Haluatko oppia kirjoittamaan osaavia liiketoimintasuunnitelmia? Lue blogi "Yrityksesi"!

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 9 pöytäkirja
Unido-standardin mukainen liiketoimintasuunnitelma, mitkä ovat sen ominaisuudet

Sivun kuvaus: Unido-standardin liiketoimintasuunnitelma sen ominaisuuksista - ammattimaisesta lakimiehestä, jossa on yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta ja ratkaisuista.

 • 01-03-2021
 • Lukuaika. 10 pöytäkirja
Huonekaluliikkeen liiketoimintasuunnitelma

Kiinnitä huomiota huonekaluliiketoiminnan liiketoimintasuunnitelmaan, koska tämä on mahdollisuus perustaa oma yritys, joka varmasti onnistuu, jos sinulla on tarvittavat laskelmat tämän kaupallisen yrityksen käyttöönottoa varten.

 • Lukuaika. 8 pöytäkirja
Uusimmat Viestint.
Kuinka kirjoittaa itsenäisesti lääkärikeskuksen liiketoimintasuunnitelma

Kuinka analysoida oikein markkinoita ja riskejä tällä alueella. Mitä tiloja ja laitteita tarvitaan. Vaadittava henkilökunta. Yrityksen rahoituskustannukset ja voitot.

 • Lukuaika. 9 pöytäkirja
Kuinka kirjoittaa itsenäisesti lääkärikeskuksen liiketoimintasuunnitelma
Tuoreita tapoja suunnitella yritystapahtumia

Tässä artikkelissa näytän selvästi, miten laaditaan liiketoimintasuunnitelma esimerkkinä anti-kahvilan avaamisesta. Annan näytteelle tarkat numerot ja laskelmat.

 • Lukuaika. 23 pöytäkirja
Tuoreita tapoja suunnitella yritystapahtumia
Metallintyöstösuunnitelma

Kaiken tyyppisessä liiketoiminnassa kannattavuus on etusijalla. Metallikauppaliiketoiminta ei ole poikkeus, koska juuri siksi yrittäjä sijoittaa rahaa ja käyttää energiaansa. Tärkeintä tässä ...

 • Lukuaika. 21 pöytäkirja
Metallintyöstösuunnitelma
Hotellin liiketoimintasuunnitelma

Valmis liiketoimintasuunnitelma meren vierastalolle Yeiskin kaupungin esimerkillä, jossa on yhteensä 20 huonetta. Luettelo tarvittavista laitteista, laskelmat, projektiriskien arviointi.

 • Lukuaika. 13 pöytäkirja
Hotellin liiketoimintasuunnitelma
Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.