Perustiedot liiketoimintasuunnitelman laatimisesta organisaation kehittämiseksi

Lähetä hyvä työsi tietokantaan, käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Aihe: "Organisaation taloustiede"

Aiheesta: "Liiketoimintasuunnitelma: sen merkitys ja sisältö"

SISÄLTÖ

3. Mitä aiot tuottaa ja myydä …………………………….…. 6

6. Tee markkinointisuunnitelma …………………………………………….….

8. Rahoitusstrategia …………………………………………. …. 3

10. Valmistelukysymykset ……………………………………… .. ……. 5

11. Liiketoimintasuunnitelman sisältö …………………………………. …… .. ……. 7

12. Luettelo käytetystä kirjallisuudesta ……………………………………… 30

Liiketoimintasuunnitelma eroaa teknisestä rahoitussuunnitelmasta siinä, että toisen indikaattorit eivät ole niinkään määrällisesti tarkkoja, mutta olennaisia, tärkeitä, laadullisesti perusteltuja.

Liiketoimintasuunnitelman valmistelussa on huomattava määrä kehitysaskeleita, mutta kaikki ovat samanlaisia ​​ja eroavat toisistaan ​​vain osien järjestyksessä. Samanaikaisesti liiketoimintasuunnitelman rakenne riippuu yrityksen tarkoituksesta ja talouspolitiikasta, sen uutuusasteesta ja kehityksen luonteesta. Alla on esimerkki äskettäin perustetun yrityksen liiketoimintasuunnitelman rakenteesta.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

aiheesta: "Liiketoimintasuunnitelman laatimisen perusteet organisaation kehittämiseksi"

1. Organisaation kehittämissuunnittelu

Organisaation kehittämissuunnittelun tarve johtuu pääasiassa siitä, että nykyaikaisissa taloudellisissa olosuhteissa vain ne, jotka reagoivat nopeasti ja riittävästi organisaation ulkoisen ja sisäisen ympäristön muutoksiin, selviävät. Tämä on mahdollista vain, jos organisaatiossa on toimiva suunnittelujärjestelmä. Suunnittelu on lisäksi organisaation kaiken toiminnan perusta, koska ilman sitä on mahdotonta varmistaa työn johdonmukaisuus, hallita liiketoimintaprosesseja, määrittää resurssien tarve ja kannustaa myös työntekijöitä.

Suunnittelua taloudellisena luokkaan voidaan tarkastella johtamisen ja yleisen taloudellisen näkökulman perusteella.

Aikataulu on yksi johtamisen keskeisistä tehtävistä. Johtamistoiminnot on tarkoitettu suunnittelutoiminnossa muodostuvan tavoitteen saavuttamiseen. Lisäksi suunnittelu on suunniteltu säätelemään tarkasti esineen käyttäytymistä tavoitteiden toteutumisprosessissa.

Suunnittelutoiminto on perusta johtamispäätösten tekemiselle, ja siihen sisältyy organisaation johtamisen tavoitteiden ja tavoitteiden määrittely, tapojen kehittäminen esitettyjen suunnitelmien toteuttamiseksi tavoitteiden saavuttamiseksi (toisin sanoen strategian kehittäminen organisaation kehittäminen) sekä tarvittavien resurssien ja niiden jakamisen laskeminen. Tässä mielessä suunnittelu on ennakointi mahdollisille riskeille, joita voi syntyä organisaation toiminnan seurauksena. Riskejä ei voida poistaa kokonaan, mutta niitä voidaan hallita tehokkaalla suunnittelulla (ennakointi).

Suunnittelua pidetään usein organisaation kehityssuunnitelman laatimisprosessina. Kehitys ymmärretään peruuttamattomaksi, suunnatuksi, luonnolliseksi muutokseksi järjestelmissä. On tärkeää huomata, että kehityksen seurauksena esine saa uuden laadullisen tilan, so. . sen koostumus tai rakenne on muuttunut.

On tarpeen erottaa käsitteet "organisaation kehittäminen", "organisaation toiminta" ja "organisaation kasvu". Ensinnäkin kehitys on mahdollista vain toimivalle organisaatiolle, ja toiseksi kehitys, toisin kuin kasvu, johon liittyy määrällisiä muutoksia, samalla kun muuttujan eheys säilytetään, liittyy aina organisaation laadullisiin ja rakenteellisiin muutoksiin.

Organisaation kehittäminen riippuu pääsääntöisesti ulkoisten ja sisäisten tekijöiden muutoksista.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Liiketoimintasuunnitelman kehitysvaiheet ja pääosat

Mainostoimiston LLC "GroupPRO" kannattavuusraja ja kannattavuus

Luettelo käytetyistä lähteistä

Talouden uudistukset liittyvät erottamattomasti muutoksiin johtamisen stereotypioissa, menetelmissä ja lähestymistavoissa muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Näiden muutosten ydin on nykyisten menettelyjen nopea ja perusteellinen muutos.

Ihmisyhteiskunnan historiassa ei ole ollut sellaista taloudellista järjestelmää, jonka kehittäminen toteutettaisiin ilman asianomaisten toimijoiden tai tiettyjen hallintorakenteiden vaikutusta. Suoritettujen toimien onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu suurelta osin johto-organisaation parantamisesta ja sen tärkeimmästä toiminnasta - suunnittelusta.

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa taloustilanteessa on mahdotonta saavuttaa positiivisia tuloksia suunnittelematta toimiasi ja ennustamatta seurauksia.

Suunnittelu on yksi optimaalisen tuotannonhallinnan tärkeimmistä edellytyksistä.

Suunnittelu on välttämätöntä organisaatiolle, joka aikoo ryhtyä toimiin tulevaisuudessa.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.