Valkovenäjän yritystasavallan liiketoimintasuunnitelma

Sivustomateriaalien käyttöä koskeva sopimus

Käytä sivustossa julkaistuja teoksia vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Materiaalien julkaiseminen muilla sivustoilla on kielletty. Tämä teos (ja kaikki muut) on ladattavissa ilmaiseksi. Voit kiittää henkisesti hänen kirjoittajaaan ja sivuston tiimiä.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Samankaltaiset asiakirjat

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelun ydin ja periaatteet. Tutkitaan liiketoimintasuunnitelman rakennetta ja investointiprojektien arviointijärjestelmää. Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Bonot LLC: n investointiprojektille. Riskinarviointi ja rahoitussuunnitelma.

lukutyö [191. K], lisätty 13.. 14

Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus ja toiminnot. Uuden yrityksen perustamisen tai olemassa olevan yrityksen laajentamisen toteutettavuus. Liiketoimintasuunnitelman sisältö ja rakenne, yleiset suositukset sen laatimiseksi. Liiketoimintasuunnitelman rakenne sellaisena kuin se on määritelty UNIDO-standardeissa.

raportti [26. K], lisätty 05. 6. 0

Mille liiketoimintasuunnitelma kuuluu? Liiketoimintasuunnitelman kehittämisen vaiheet. Liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö. Markkinointisuunnitelma. Organisaatiosuunnitelma. Taloussuunnitelma. Tutkimus- ja kehittämissuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman suunnittelu ja tyyli.

tiivistelmä [24. K], lisätty 21. 006

Kuinka perustaa kotitekoinen nyyttiyritys

Valmistelu

Kuinka kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma tyhjästä? Suorita ensin pieni analyysi projektistasi, tunnista sen vahvuudet ja heikkoudet ja aseta erityiset tavoitteet. Tämän perusteella laadit kehitysstrategian.

Lisäämme tällaiset kohdat alustavien tutkimusten luetteloon.

Valitun markkinarakon tutkimus, olipa kyseessä teollisuus, kauppa, palvelusektori.

Tutki perusteellisesti tuotantoprosessia, tuotteiden kysyntää ja hinnoittelun erityispiirteitä.

Kilpailijoiden analyysi. Kuka muu työskentelee alallasi, tuottaa samoja tavaroita, joka sijaitsee lähellä yritystäsi? Tutki tarkkaan, mitä he tarjoavat ja mihin hintaan. Sinun tehtäväsi on tarjota kuluttajille parempia ehtoja ja hintoja kuin kilpailijasi.

Asiakkaiden pyyntöjen ja tarpeiden tutkimus. Ajattele, mikä heille on tärkeintä tuotetta tai palvelua valittaessa (hinta, laatu, palvelu, alennukset, tukkumyyntimahdollisuudet jne.)

Voit luoda itsellesi taulukon, jossa on arvio yrityksesi vahvuuksista ja heikkouksista, tai ns. SWOT-analyysi. Tämä auttaa rakentamaan vahvuuksiasi ja käsittelemään heikkouksia. Kirjoita Vahvuudet-riviin vahvuutesi, Heikkous - haavoittuva, Mahdollisuudet - mahdollisuudet ja näkymät (esimerkiksi kyky alentaa merkittävästi tuotteiden kustannuksia, luoda koko yritysverkosto jne.), Uhat - uhkat (mikä uhkaa yritys). Viimeinen kohta auttaa sinua löytämään tapoja ratkaista mahdolliset ongelmat tulevaisuudessa, eivätkä nämä esteet tule yllätyksenä sinulle.

Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Laaditaan esimerkki selkeästä rakenteesta, jonka avulla voimme vaiheittain kuvata yrityksen avaamisjärjestelmän. Liiketoimintasuunnitelman pääosat:

 • Projektin yhteenveto;
 • toiminnan kuvaus;
 • markkinointisuunnitelma;
 • tuotanto;
 • organisaatio;
 • taloudellinen laskenta;
 • riskinarviointi;
 • Liite.

Mitkä ovat tämäntyyppisen toiminnan edut ja haitat. Mitä laitteita tarvitaan. Mistä saa tarvittavat raaka-aineet. Yleiskustannukset ja projektin kannattavuuden laskeminen.

Tällä hetkellä Valko-Venäjän sosioekonomiselle tilanteelle, joka on seurausta talousuudistusten toteuttamisesta, on tunnusomaista tuotannon lasku monilla teollisuudenaloilla, tietyn osan väestöstä köyhtyminen. Ilman nykyisen sosioekonomisen rakenteen järjestelmän radikaalia muutosta Valkovenäjä ei pysty voittamaan tätä vaikeaa taloudellista tilannetta ja ottamaan kelvollisen paikan maailman talousyhteisössä. Oikeudellisen kehyksen epävakaudesta, korkeista verokannoista ja inflaatiosta johtuvalla liiketoiminnan vähenemisellä on yksi erittäin tärkeä seuraus, jota ei aina oteta huomioon - Valkovenäjän talouden kasvavan avoimuuden yhteydessä tämä muuttuu tappioksi yritykselle. Tässä tapauksessa tyhjiötä ei ole, ja ketterämpi ja sitkeämpi kilpailija vie vapaan tilan välittömästi. Paluu jo miehitetyille markkinoille ei ole vain vaikeaa, toisinaan mahdotonta.

Kaikille markkinatalouksille ominaisen kireän kilpailun olosuhteissa vain se yritys voi selviytyä, joka voi nopeasti sopeutua taloudellisen tilanteen nopeaan muutokseen. Tämä edellyttää selkeää tietoa markkinatalouden toiminnan periaatteista ja perusteista, kattavaa tietoa viimeisimmistä lainsäädännön muutoksista, mikä tarkoittaa, että et voi tehdä ilman selkeää valtion ohjelmaa yrittäjyyden eri muotojen edistämiseksi. Tällaiset ohjelmat ovat tietysti hyvin vaikeita valtion budjetille, eikä aina ole mahdollista rahoittaa tiettyjä valtion etujen soveltamisalueita.

1. Liiketoiminnan suunnittelun teoreettiset näkökohdat

Liiketoimintayksikön minkä tahansa toiminnan menestys riippuu suoraan paitsi markkinamekanismien vaikutuksesta myös siitä, kuinka menestyksekkäästi liiketoimintayksikkö suunnittelee toimintaansa. Suunniteltujen toimintojen alustavan analyysin ja suunnittelun tulisi aina edeltää toteutus- ja toimintavaihetta. Tällöin alustava arviointi, voiton analyysi, kannattavuuden, likviditeetin jne. Laskeminen on tärkeää, eli yhtiö päättää näiden indikaattoreiden perusteella jatkotoimista tähän suuntaan.

Toiminnan alustavan analyysin tulisi tunnistaa yrityksen heikoimmat puolet niiden edelleen korjaamiseksi. Selviytyäkseen kilpailuympäristössä yrityksen on oltava ensimmäinen aloite (ensisijaisesti työntekijöihinsä nähden). Kaikilla liike-elämän yksiköillä on omistajuuden muodosta riippumatta mahdollisuus menestyä vain, jos se toimii täydellä omistautumisella. Ainoastaan ​​tekemällä aloitteen ensimmäisenä voit hyötyä tästä ensimmäiseksi.

Liiketoimintasuunnitelma antaa kuvan siitä, kuinka yritys ottaa toiminnassaan huomioon alueen sosioekonomisen kehityksen, teollisuusyritysten tuotantokapasiteetin ja varastojen tilan, ehdotettujen tavaroiden vastaanottamisen määrä ja rakenne muilta tasavallan alueilta, kaukaisilta ja lähialueilta, yrityksen itsensä työvoima ja henkinen potentiaali.

Liiketoimintasuunnitelman laatimista edeltää aina ideoiden kehittämisprosessi, josta valitaan realistisin.

Voiton merkityksen ja koon määrittävät useat tekijät:

- se riippuu toisaalta pääasiassa yrityksen laadusta, lisää työntekijöiden taloudellista kiinnostusta resurssien tehokkaimpaan käyttöön, koska voitto on tärkein tuotannon ja sosiaalisen kehityksen lähde yritys;

- se on toisaalta tärkein lähde valtion talousarvion muodostamisessa.

Yritys on siis ensisijaisesti kiinnostunut voiton kasvusta ja epäsuorasti saamalla varoja veroista, valtio. Taloudellisen toiminnan voiton kasvu ei johdu vain yrityksen henkilöstön työpanoksen kasvusta, vaan myös muista tekijöistä, pääsääntöisesti johtamistyylistä, tehokkaasta motivaatiosta ja niin edelleen. Tehokkaampaa työtä varten yrityksessä on suositeltavaa suorittaa järjestelmällinen analyysi voiton muodostumisesta, jakamisesta ja käytöstä. Analyysin merkitys on suuri sekä yritykselle että ulkopuolisille tahoille, joiden kanssa yritys tai kauppayhtiö on tekemisissä taloudellisen toiminnan aikana (valtion virastot, pankit, vakuutusyhtiöt, rahoitusvarat, liikekumppanit ja niin edelleen).

Voiton muodostumista analysoitaessa ratkaistaan ​​seuraavat tehtävät:

Palvelumme

Liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen:

Miksi tarvitset pätevän liiketoimintasuunnitelman?

Tärkeä askel yrityksen tai liikeidean luomisessa ja kehittämisessä on liiketoimintasuunnitelman kehittäminen - pätevä ja todella toimiva asiakirja, josta sijoitusprojektisi menestys riippuu suurelta osin.

Kehitetään liiketoimintasuunnitelma pankkilainojen hankkimiseksi, kiinnostuneen sijoittajan houkuttelemiseksi, varojen vastaanottamiseksi valtion ja kansainvälisten ohjelmien puitteissa, osallistumiseen kilpailuihin innovatiivisten hankkeiden rahoittamiseksi.

Business Design LLC: n asiantuntijat ovat aina valmiita toimimaan riippumattomina kolmansien osapuolten konsultteina, suorittamaan tehokkaasti ja nopeasti tarvittavat taloudelliset laskelmat ja perustelut, tutkimukset ja data-analyysit ideasi onnistumiseksi, mahdolliset investoinnit projektin, joka on kehittänyt sopivat asiakirjat sinulle, sijoittajille tai kiinnostuneille yrityksille.

Business Designing LLC auttaa asiakkaitaan johdonmukaisesti, kohtuullisesti, kohtuullisesti ja kattavasti ratkaisemaan asetetut tavoitteet.

Kehitetyt liiketoimintasuunnitelmat täyttävät seuraavien asiakirjojen vaatimukset:

 • Säännöt investointihankkeiden liiketoimintasuunnitelmien laatimisesta, hyväksytty Valkovenäjän tasavallan talousministeriön 31. 8. 005 asetuksella nro 158
 • Valkovenäjän tasavallan ministerineuvoston 26. 5. 014 nro 507 ja nro 506 "Investointihankkeiden liiketoimintasuunnitelmista" päätöslauselmien vaatimukset
 • Ministeriön päätöslauselma Valkovenäjän tasavallan talousministeriö päivätty 25. 7. 014 №55
 • Suositukset kaupallisten organisaatioiden kehittämistä koskevien ennusteiden kehittämiseksi viideksi vuodeksi ja suositukset ennusteiden laatimiseksi kaupallisten organisaatioiden kehittämiseksi. vuodelle. Hyväksytty Valkovenäjän tasavallan elinkeinoministeriön 30 päivänä päivätyllä päätöksellä. 0. 006 nro 186
 • Teollisuuden suositukset (ministeriöt, huolenaiheet jne.)
 • Valkovenäjän tasavalta päivätty 12. päivänä. 13 N 53- З "Sijoituksista"
 • UNIDO: n ja IFRS: n kansainväliset standardit

Vaatimukset liiketoimintasuunnitelmien kehittämiselle

Voit antaa liiketoimintasuunnitelman kehittämisen meille, koska

Yrityksemme tarjoaa pakollista tukea liiketoimintasuunnitelmien ja muiden asiakirjojen tutkimiseen kaikissa työn vaiheissa.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Valko-Venäjälle

Liiketoimintasuunnitelman tarve johtuu seuraavista syistä: - Suunnitteluun, projektien rakentamiseen, toteuttamiseen, laajentamiseen, uudelleenjärjestelyyn, modernisointiin ja muihin syihin liittyvien kysymysten ratkaiseminen; - Varojen houkutteleminen lainojen muodossa hankkeiden, kaupallisten liiketoimien toteuttamiseksi; - Houkuttelemalla potentiaalisia kumppaneita yrityksen suunnitelmien toteuttamiseen, jotka voivat sijoittaa oman pääomansa tai uusimman käytettävissä olevan tekniikan. Valkovenäjän tasavallan talousministeriön 14. joulukuuta 1994 hyväksymien yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittämistä ja arviointia koskevien suositusten mukaisesti Valkovenäjän tasavallan elinkeinonharjoittajien on heijastettava seuraavia liiketoiminnan elementtejä: suunnitelma: Yhteenveto. Ansioluettelon rakenne noudattaa itse liiketoimintasuunnitelman rakennetta. Yhteenveto tiivistää ehdotetun yrityskehityssuunnitelman olemuksen.

Sitten suusanallinen järjestelmä alkaa toimia. Kannattaa käyttää seuraavia mainostyyppejä: Kirkas ja tarttuva merkki. jakamalla esitteitä ja lehtisiä kadulla sekä jakamalla niitä läheisille taloille. mainoskampanjoiden toteuttaminen kauppakeskuksissa alennuskuponkien jakamisen avulla. mainonta sanomalehdissä, televisiossa. Internet-mainonta (mukaan lukien asiayhteyteen liittyvä mainonta, oman ryhmän luominen ja mainostaminen sosiaalisissa verkostoissa). organisaation tietojen rekisteröinti kaikkiin kaupungin käytettävissä oleviin luetteloihin. Kun menet, voit ehkä luoda oman verkkosivustosi. Muista, että sen pitäisi olla paitsi kaunis ja informatiivinen, myös helppokäyttöinen.

Liiketoimintasuunnitelma: ilmainen latausesimerkki

Luotavan yrityksen toiminnan tarkoituksena on tarjota catering-palveluja keskituloisille ihmisille. Keräilijätoimiston organisaatio. Lataa liiketoimintasuunnitelma. (73. Kb) Tällä hetkellä maassamme on ainutlaatuiset ehdot uuden tyyppisen liiketoiminnan järjestämiselle: virastot, jotka perivät erääntyneitä velkoja oikeushenkilöiltä ja yksityishenkilöiltä (jäljempänä perintätoimistot). Pankkilainojen määrä kasvaa nopeasti joka vuosi.

Myös suurten tukkukauppaa harjoittavien organisaatioiden myöntämien hyödykelainojen määrä kasvaa (tämä pätee asumis- ja kunnallispalveluihin, teleoperaattoreihin jne.). Kaikki lainasalkkujen haltijat kohtaavat kuitenkin laiminlyöntien ja velkojen maksamatta jättämisen ongelman.

PASTRY SHOP -liiketoimintasuunnitelma. Ladata.

Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Aluksi on runsaasti 2 päällikötä vuorossa. Jos kysyntä on suuri ja asiakkaita on paljon, voidaan vuokrata ylimääräinen työyksikkö.

Huone on varustettava siten, että tilaa on vielä yhdelle työntekijälle. Organisatoriset ja oikeudelliset näkökohdat Virallinen rekisteröinti.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa suostut käyttämään evästeitä.
Salli evästeet