Liiketoiminnan suunnittelu luottolaitoksessa

Opit CC: n nykyisistä muutoksista liittymällä Sberbank-AST JSC: n kanssa kehitetyn ohjelman jäseneksi. Opiskelijoille, jotka ovat onnistuneesti oppineet ohjelman, annetaan todistukset vakiomuodosta.

Ohjelma on kehitetty yhdessä Sberbank-AST JSC: n kanssa. Opiskelijoille, jotka ovat onnistuneesti oppineet ohjelman, annetaan todistukset vakiomuodosta.

Venäjän keskuspankin syyskuun N-U: n asetus "Luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimis- ja toimittamismenettelystä ja sen arviointiperusteista"

Tämä ohje perustuu liittovaltion lain 10 artiklan kolmanteen osaan, 11 artiklan toiseen osaan, 12 artiklan kuuteen osaan, 14 artiklan ensimmäisen osan 4 kohtaan, 23 §: n ensimmäiseen osaan " Pankeista ja pankkitoiminnoista "(sellaisena kuin se on muutettuna 3. helmikuuta 1996 annetulla liittovaltion lailla, nro 17-FZ) (Tiedote RSFSR: n ja RSFSR: n korkeimman neuvoston kansanedustajien kongressista, 1990, nro 27, artikla 357 ; Kerätty Venäjän federaation lainsäädäntö, 1996, nro 6, art. 492; 1998, nro 31, art. 3829; 1999, N 28, art. 3459, art. 3469; 2021, N 26, art. 2586; N 33, art. 3424; 2021, N 12, art. 1093; 2021, N 27, art. 2700; nro 50, art. 4855; nro 52, art. 5033, art. 5037; 2021, nro 27 , Art. 2711; nro 31, art. 3233; 2021, nro 1, art. 18, art. 45; N 30, art. 3117; 2021, nro 6, art. 636; nro 19, art. 2061; nro 31, art. 3439; nro 52, art. 5497; 2021, nro 1, art. 9; nro 22, art. 2563; N 31, art. 4011; N 41, art. 4545; N 45, art. 5425; N 50, art. 6238; 2021, N 10, 895 art.; 2021, N 1, art. 23; N 9 Art. 043; N 18, art. 2153; N 23, art. 2776; N 30, art. 3739; N 48, art. 5731; N 52, art. 6428; 2021, N 8, art. 775; Nro 27, art. 3432; Nro 30, art. 4012; 31, art. 4193; 47, art. 6028; 2021, N 7, art. 905; Nro 27, art. 3873, art. 3880; 29, art. 4291; Nro 48, art. 6730; 49, art. 7069; N 50, art. 7351; 2021, N 27, art. 3588; 31, art. 4333; N 50, art. 6954; 53, art. 7605, art. 7607; 2021, N 11, art. 1076; 19, art. 2317, art. 2329; Nro 26, art. 3207; Nro 27, art. 3438, art. 3477; Nro 30, art. 4084; Nro 40, art. 5036; 49, art. 6336; 51, art. 6683, art. 6699; 2021, N 6, art. 563; 19, art. 2311; Nro 26, art. 3379, art. 3395; Nro 30, art. 4219; Nro 40, art. 5317, art. 5320; N 45, art. 6144, art. 6154; 49, art. 6912; Nro 52, art. 7543; 2021, N 1, art. 37; N 17, art. 2473; Nro 27, art. 3947, art. 3950; 29, art. 4355, art. 4357, art. 4385; 51, art. 7243; 2021, N 1, art. 23; 15, art. 2050; Nro 26, art. 3860; Nro 27, art. 4294, art. 4295; 2021, N 14, art. 2021; 18, art. 2661, art. 2669; Nro 25, art. 3596; Nro 30, art. 4456; 31, art. 4754, art. 4761, art. 4830; 2021, N 1, art. 66; 18, art. 2560, art. 2576; N 22, art. 3043; Nro 24 Art. 3400; Nro 27, art. 3950; 31, art. 4852; N 32, art. 5100, art. 5115; 49, art. 7524; 53, art. 8440; 2021, N 6, art. 463; N 22, art. 2661; 23, art. 2921; Nro 30, art. 4151) (jäljempänä liittovaltion laki pankeista ja pankkitoiminnasta) vahvistetaan menettely luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja toimittamiseksi Venäjän keskuspankille sekä arviointiperusteet.

Luku Menettely luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja toimittamiseksi Venäjän pankille

1. ... Luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelma laaditaan ja toimitetaan Venäjän keskuspankille (Venäjän pankin rahoitusorganisaatioiden hyväksymis- ja päättämisosasto) osana joukkoa Venäjän keskuspankille lähetetyt asiakirjat seuraavissa tapauksissa:

1. ... ... luodessaan luottolaitosta laitoksen mukaan;

1. ... ... kun luottolaitoksen asema muuttuu pankkien ulkopuolisesta luottolaitoksesta pankiksi;

1. ... ... luottolaitoksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä (lukuun ottamatta tämän direktiivin 1 kohdassa tarkoitettuja tapauksia);

1. ... ... kun pankki, jolla on yleislupa, saa pankin, jolla on peruslupa, tai pankin, jolla on peruslupa, pankin, jolla on yleislupa;

1. ... ... kun luottolaitos, jonka konkurssimenettely päättyi osallistujien (osakkeenomistajien) tai kolmannen osapuolen (kolmansien osapuolten) maksamien velvoitteiden takia, sai pankkitoimiluvan. ;

1. ... ... hankkiessaan toimiluvan pankkitoiminnan harjoittamiseen toiminnan laajentamisen yhteydessä;

1. ... ... kun mikrorahoitusyhtiön tila muutetaan perusluvan saavan pankin tai muun kuin pankkilaitoksen tilaksi.

Ilmainen oikeusapupuhelin

Toiminnot

3. Luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman sisältöä koskevat vaatimukset

3. ... Lainan myöntävän laitoksen liiketoimintasuunnitelman tulisi sisältää seuraavat tiedot:

- yleistä tietoa luottolaitoksesta;

- luottolaitoksen tavoitteet, tavoitteet, markkinapolitiikka;

- luottolaitoksen johtamisjärjestelmä;

- luottolaitoksen perustajat (jäsenet) ja henkilöryhmä;

- luottolaitoksen toiminnan varmistaminen;

- muut merkittävät indikaattorit, jotka luottolaitoksen mielestä ovat välttämättömiä liiketoimintasuunnitelman päätavoitteiden julkistamiseksi.

Toimivan luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman on heijastettava sen perustan vaikutusta, joka johti tarpeeseen toimittaa se Venäjän keskuspankille (tämän direktiivin lausekkeen 2 mukaisesti) luottosopimuksen täyttymiseen. tämän direktiivin 1 lausekkeessa määriteltyjä tehtäviä.

Mikrorahoitusorganisaation taloudellinen malli

Lyhyt sijoitusmuistio

Kriitikosta ja painostuksesta huolimatta mikroluottomarkkinat Venäjällä kasvavat. Tämä johtuu siitä, että rahalaitokset ratkaisevat tavallisten ihmisten ongelman - ottavat rahaa nopeasti ja ilman tarpeettomia viiveitä.

Mikä on houkuttelevuus sijoittaa monitoimijärjestöihin:

 • tietotekniikan ja pääsyn asiakastietokantoihin avulla rahalaitokset voivat arvioida kunkin lainanottajan riskit. Tämä vähentää maksukyvyttömyyden määrää ja johtaa korkotuloihin.
 • markkinat laajenevat maantieteellisesti ja uusien palveluiden myötä: luottotarkastus, vakuutus, omaisuudenhoito ja välitys.

Takaisinmaksuaika - 6 kuukautta.

Alkuinvestoinnit - 1 655 000 ruplaa.

Kannattavuusraja on 3 kuukautta.

Keskimääräinen kuukausivoitto - 500000 ruplaa.

Yrityksen, tuotteen tai palvelun kuvaus

Perustoiminnan perustoiminnot jopa 500 tuhannen asukkaan kaupungille:

1. Pikalaina, jonka korko on 1% päivässä. Keskimääräinen tulo kustakin lainasta on 10 tuhatta ruplaa.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

 • 1
 • 2
 • 3

2. Luottolaitoksen liiketoiminnan suunnittelun periaatteet ja päävaiheet

2. Pankin liiketoimintasuunnitelman kehittämismenetelmät

2. Luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman pääkohdat

Taloudellinen tilanne Venäjällä ja maailmassa muuttuu jatkuvasti. Myös pankkituotemarkkinoiden tilanne kehittyy hyvin dynaamisesti. Näiden markkinoiden osuudet jakautuvat uudelleen osallistujien välillä, niiden lukumäärä ja kokoonpano muuttuvat, asiakkaiden vaatimusten taso kasvaa merkittävästi, uusia palveluja ja niiden tarjoamismenetelmiä tulee markkinoille, valtio parantaa säännöllisesti alan politiikkaansa sääntelystä. Luottolaitoksen, jos se aikoo jatkaa toimintaansa, on reagoitava riittävästi muutoksiin. Ja jos selviytymisen lisäksi pankin tehtävänä on kehittää ja saavuttaa johtava asema markkinoilla, taloudellisen tilanteen reagoinnin lisäksi on välttämätöntä jatkuvasti ennustaa muutoksia ja suunnitella asianmukaisia ​​toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. .

Venäjän federaation hallituksen ja Venäjän federaation keskuspankin huhtikuussa 2021 hyväksymässä Venäjän federaation pankkisektorin kehittämisstrategiassa vuoteen 2021 asti todetaan, että pankkisektorin kehitystä rajoittavat useat sisäiset ja ulkoiset olosuhteet, joista yksi on kehittymättömät johtamisjärjestelmät, heikko liiketoiminnan suunnittelu, epätyydyttävä johtamistaso joissakin pankeissa, niiden keskittyminen epäilyttävien palvelujen tarjoamiseen ja liiketoiminnan suorittamiseen epäterveet kaupalliset käytännöt, merkittävän osan yksittäisten pankkien pääomasta fiktiivinen luonne. Tältä osin luottolaitoksen toiminnan strategisen ja liiketoimintasuunnitteluprosessien tutkimus on erityisen tärkeää. Laadukas toiminnan suunnittelu antaa sinulle mahdollisuuden saavuttaa merkittävämpiä taloudellisia tuloksia, kehittää aktiivisesti yritystäsi, olla houkutteleva sijoittajille, kumppaneille, asiakkaille kuin ilman järjestelmällistä suunnittelua. Suurin osa luottolaitoksista on edessään ongelmasta valita ja kehittää liiketoiminnan kehittämisstrategiaa muuttuvassa makrotaloudellisessa ja poliittisessa ympäristössä. Ensinnäkin tämä koskee aluepankkeja, joiden varojen ja velkojen rakenne sekä niiden pääoman koko osoittavat lisääntyneitä riskejä toiminnassaan. Pankkien yleistyminen, tarjottujen palvelujen valikoiman laajentuminen, muutosten lisääntyvä nopeus ulkoisessa ympäristössä johtaa luottolaitoksen toimintaan liittyvien riskien lisääntymiseen, jota ei voida täysin eliminoida. Toiminnan suunnittelussa ne voidaan kuitenkin ottaa huomioon ja ennustaa mahdollisten menetysten minimoimiseksi. Käytäntö osoittaa, että kilpailukykyisillä markkinoilla voittavat pankit, jotka parhaiten kehittävät ja toteuttavat kohdennettua strategiaa. He keskittyvät jatkuvasti monimutkaisen strategisen johtamisen ja suunnittelun toteuttamiseen. Useimmissa tapauksissa alueelliset luotto-organisaatiot ovat vasta alkaneet ymmärtää kohdennetun strategian kehittämisen tärkeyden ja välttämättömyyden nykyaikaisia ​​lähestymistapoja käyttäen. Tätä helpottaa kasvava kilpailu rahoitusmarkkinoilla suurten pankkien kanssa, joilla on kehittynyt konttoriverkosto. Alueellisen pankkisektorin pääomarakenne ei salli sen kilpailla suurten Moskovan pankkien sivuliikkeiden kanssa. Samaan aikaan kilpailu pakottaa alueelliset luottolaitokset kehittämään nykyaikaista tekniikkaa. Pienillä ja keskisuurilla pankeilla on etunsa: ne ovat ohjattavampia, niillä on enemmän mahdollisuuksia harjoittaa joustavaa tariffipolitiikkaa, tarjota laadukasta palvelua ja yksilöllistä lähestymistapaa asiakkaille. Heidän päätehtävänsä on tehdä tietoinen valinta jatkokehityspolulle. Tässä suhteessa on välttämätöntä ymmärtää ja muotoilla selkeästi tavoitteet ja tavoitteet, kehittää strategia ja taktiikat jatkokehitykselle, mikä antaisi aluepankille mahdollisuuden mitata kykynsä tarkemmin todellisuudessa ja ymmärtää olemassa olevat rajoitukset. Tämän työn tarkoituksena on selvittää liiketoiminnan suunnittelun paikka ja rooli pankin strategian kehittämisessä, tutkia luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimisprosessia ja sen arviointia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehdyn työn kirjoittamisen yhteydessä yksilöitiin seuraavat tehtävät: 1. Tarkastellaan luottolaitoksen liiketoiminnan suunnittelua strategisen johtamisen toteuttamisen mekanismina ja määritellään samalla strategisen suunnittelun tavoitteet ja tavoitteet. liiketoimintasuunnitelman käsite, sen sijainti strategisen suunnittelun ja johtamisen järjestelmässä2. Harkitse tekniikkaa, jolla kehitetään luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelma, tuodaan esiin pankin liiketoiminnan suunnittelun päävaiheet, menetelmät liiketoimintasuunnitelman kehittämiseksi ja yksilöidään sen pääkohdat. ... Luottolaitosten liiketoiminnan suunnittelun taso arvioitiin esimerkillä, jossa tarkasteltiin LLC KB "Region" -yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa, tunnistettiin luottolaitosten liiketoiminnan suunnittelun ajankohtaiset ongelmat ja suunnat liiketoiminnan suunnittelun parantamiseksi. luottolaitoksissa. tutkimuksen kohteena on LLC KB "Region". tutkimuksen kohteena on LLC KB "Region" -yrityksen liiketoimintasuunnitelma Tietolähteet. Tätä työtä kirjoitettaessa käytettiin Venäjän keskuspankin sääntöjä, tiettyjä strategista johtamista koskevia käsitteellisiä säännöksiä, jotka on esitetty kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden, ammattilaisten, muun tieteellisen ja opetuskirjallisuuden, aikakauslehtien, OOO KB -alueen liiketoimintasuunnitelman teoksissa. kursseiden määrä ja rakenne. Kurssityö on kirjoitettu 74 arkille kirjoituskoneella ja sisältää 11 taulukkoa, 2 kuvaa, 3 hakemusta. johdanto heijastaa aiheen merkitystä, kurssityön tavoitteita ja tavoitteita, tutkimuksen kohdetta ja aihetta sekä käytettyä kirjallisuutta, kurssin työn rakennetta ja sisältöä. Ensimmäisessä luvussa "Liiketoiminnan suunnittelu mekanismina strategisen johtamisen toteuttamiseksi luottolaitoksessa" tarkastellaan suunnitteluprosessin teoreettisia lähestymistapoja strategisen johtamisen toteuttamisen mekanismina, määritellään liiketoimintasuunnitelman käsite ja sen sijainti strategisen suunnittelun järjestelmässä ja hallinto. Piti myös liiketoiminnan suunnitteluprosessia tekijänä pankkisektorin sisäisessä kehityksessä. Toisessa luvussa "Luottolaitoksen laatima liiketoimintasuunnitelma" tarkastellaan luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen tekniikkaa: liiketoiminnan suunnittelun päävaiheet, liiketoimintasuunnitelman laatimismenetelmät ja sen pääkohdat. kolmas luku "Alueen luottolaitosten liiketoiminnan suunnittelun arviointi" kuvaa LLC CB "Region" -toimintaa, arvioi LLC CB "Region" -toiminnan näkymiä ja paljasti liiketoiminnan puutteita alueelliselle pankille. Analyysin perusteella yksilöitiin suuntaviivat liiketoiminnan suunnittelun parantamiseksi luottolaitoksissa. Johtopäätökset sisältävät kurssityön tärkeimmät johtopäätökset ja ehdotukset. kirjallisuusluettelossa on 20 lähdettä. ... Liiketoiminnan suunnittelu mekanismina strategisen johtamisen toteuttamiseksi luottolaitoksessa 1. Strateginen suunnittelu: tavoitteet, tavoitteet Kilpailuympäristössä moderni pankki on pakko taistella asiakkaistaan ​​ja heidän resursseistaan, tarjota uusia pankkituotteita ja -palveluja, jotka tuottaisi hänelle ja asiakkailleen tarvittavaa arvonnousua varmistaen samalla sen luotettavuuden, vakauden ja kyvyn reagoida hyvin nopeasti odottamattomiin markkinaolosuhteiden muutoksiin. Suuret volyymit ja huomattava valikoima toimintoja, tarve koordinoida niitä lopputuloksen optimoimiseksi asettavat tiukat vaatimukset johdon laadulle. Nykyaikainen pankinhallinta on universaali prosessi, joka suorittaa useita toisiinsa liittyviä toimintoja: suunnittelu, valvonta, sääntely, motivaatio ja koordinointi tavoitteiden saavuttamiseksi pankin hyväksytyn strategian mukaisesti. Pankin hallinnoinnin säänneltyyn järjestelmään sisältyvä yleinen kaavio sisältää kolme päävaihetta: suunnittelu, sääntely, valvonta, jotka muodostavat suljetun hallintasyklin (katso kuva 1). Kehitetty ja hyväksytty strategia on pankin osakkeenomistajien ja ylimmän johdon etuoikeus. pankin strategia määritetään pitkällä aikavälillä. Tällä tasolla määritetään yleiset tavoitteet, ts. . osakkeenomistajien ja ylimmän johdon yleiset tai sovitut arvot sekä niiden määrittely organisaation strategisten tavoitteiden muodossa. vankka strategia on suunnittelun lähtökohta, koska se on suunniteltu määrittämään pankkipalvelujen markkinat, asiakaspiiri ja pankin perustajien suosimat toimintatyypit.

Tältä osin erityinen merkitys on luottolaitoksen toiminnan strategisen ja liiketoimintasuunnitteluprosessin tutkimiseen. Laadukas toiminnan suunnittelu antaa sinulle mahdollisuuden saavuttaa merkittävämpiä taloudellisia tuloksia, kehittää aktiivisesti yritystäsi, olla houkutteleva sijoittajille, kumppaneille, asiakkaille kuin ilman järjestelmällistä suunnittelua.

Suurin osa luottolaitoksista on joutunut valitsemaan ja parantamaan liiketoiminnan kehittämisstrategiaa muuttuvassa makrotaloudellisessa ja poliittisessa ympäristössä. Ensinnäkin tämä koskee aluepankkeja, joiden varojen ja velkojen rakenne sekä niiden pääoman koko osoittavat lisääntyneitä riskejä toiminnassaan. Pankkien yleistyminen, tarjottujen palvelujen valikoiman laajentuminen, muutosten lisääntyvä nopeus ulkoisessa ympäristössä johtaa luottolaitoksen toimintaan liittyvien riskien lisääntymiseen, jota ei voida täysin eliminoida. Toiminnan suunnittelussa ne voidaan kuitenkin ottaa huomioon ja ennustaa mahdollisten menetysten minimoimiseksi. Käytäntö osoittaa, että kilpailukykyisillä markkinoilla voittavat pankit, jotka parhaiten kehittävät ja toteuttavat kohdennettua strategiaa. He keskittyvät jatkuvasti monimutkaisen strategisen johtamisen ja suunnittelun toteuttamiseen.

Alueelliset luotto-organisaatiot alkavat useimmissa tapauksissa vasta nyt ymmärtää kohdennetun strategian kehittämisen tärkeyden ja välttämättömyyden nykyaikaisia ​​lähestymistapoja käyttäen. Tätä helpottaa kasvava kilpailu rahoitusmarkkinoilla suurten pankkien kanssa, joilla on kehittynyt konttoriverkosto. Alueellisen pankkisektorin pääomarakenne ei salli sen kilpailla suurten Moskovan pankkien sivuliikkeiden kanssa. Samaan aikaan kilpailu pakottaa alueelliset luottolaitokset kehittämään nykyaikaista tekniikkaa. Pienillä ja keskisuurilla pankeilla on etunsa: ne ovat ohjattavampia, niillä on enemmän mahdollisuuksia harjoittaa joustavaa tariffipolitiikkaa, tarjota laadukasta palvelua ja yksilöllistä lähestymistapaa asiakkaille. Heidän päätehtävänsä on tehdä tietoinen valinta jatkokehityspolulle. Tässä suhteessa on välttämätöntä ymmärtää ja muotoilla selkeästi tavoitteet ja tavoitteet, kehittää strategia ja taktiikat jatkokehitykselle, mikä antaisi aluepankille mahdollisuuden mitata kykynsä tarkemmin todellisuudessa ja ymmärtää olemassa olevat rajoitukset.

Tämän työn tarkoituksena on selvittää liiketoiminnan suunnittelun paikka ja rooli pankin strategian kehittämisessä, tutkia luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimisprosessia ja sen arviointia.

Tämän työn saavuttamiseksi määritettiin seuraavat tehtävät:

Hyvät B2Y-verkkosivuston kävijät! Kutsumme sinut katsomaan videota yrityksestä. Tutustutaan!

Luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelma

Tämä saattaa kiinnostaa sinua:

Vuorovaikutuksessa kanssamme saat luotettavan urakoitsijan ja kumppanin.

Nykyään ihmiset ovat tottuneet ratkaisemaan monet taloudelliset ongelmansa lainoilla. Tästä syystä luottovälittäjien tarjoamien palvelujen kysyntä on melko korkea. Nyt tämä toiminta on melko kysyttyä, mikä tarkoittaa, että se on myös kannattavaa.

Luottolaitosten toiminnan yksityiskohdat

Voimme sanoa, että näitä markkinoita ei nyt eroteta tarjottujen palvelujen monipuolisuudesta. Luotto-organisaatioiden liiketoimintasuunnitelmat merkitsevät pääsääntöisesti tukea kaikentyyppisten lainojen rekisteröinnille ja myöntämiselle yksityishenkilöille sekä nimenomaisia ​​lainoja pienyritysten edustajille. Joten seuraavat palvelut ovat ensisijaisia:

 • Lainanottajan toimittamien asiakirjojen analyysi;
 • arvio lainanottajan maksukyvystä;
 • Markkina-analyysi ja luottolaitoksia liikkeeseen laskevan laitoksen valinta;
 • Keskustelu epäämisen syistä ja mahdollisuuksista;
 • Yksityiskohtainen kuvaus kaikista luottoehdoista;
 • kaiken piilotetun mielenkiinnon osoittaminen;
 • Lasketaan tehokkaimmat lainojen takaisinmaksujärjestelmät;
 • lainanantomahdollisuudesta puhuvan sopimuksen tekemisen valvonta;
 • lainaa koskevan hakemuksen rekisteröinti ja toimittaminen pankkilaitoksessa;
 • auttaa sovelluksen mainostamisessa kussakin vaiheessa;
 • minimoidaan tämän hakemuksen käsittelyaika;
 • Lainan epäämisestä aiheutuvien riskien vähentäminen.

Monet välitysorganisaatiot pyrkivät kuitenkin laajentamaan valikoimaansa, joten joskus ne tarjoavat myös palveluja, jotka eivät liity suoraan luotonantoon. Nämä voivat olla:

 • Leasingtoiminta;
 • Sijoitustoiminnan tuki sekä yksityisille että oikeushenkilöille;
 • riski- ja omaisuusvakuutus; <
 • jälleenrahoitus.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.