Yrityksen investointiprojektin liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Bonot LLC: n esimerkillä

Sivustomateriaalien käyttöä koskeva sopimus

Käytä sivustossa julkaistuja teoksia vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Materiaalien julkaiseminen muilla sivustoilla on kielletty. Tämä teos (ja kaikki muut) on ladattavissa ilmaiseksi. Voit kiittää henkisesti hänen kirjoittajaaan ja sivuston tiimiä.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Samankaltaiset asiakirjat

Liiketoimintasuunnitelman käsite ja sisältö. Monivaiheisen projektin toteuttamista koskevan liiketoimintasuunnitelman kehittämisen ominaisuudet. Hankkeen ulkoisen ympäristön analyysi. Projektin markkinointisuunnitelma ja mainontabudjetti. Sijoitusprojektin vaikuttavuuden ja sen tärkeimpien riskien arviointi.

opinnäytetyö [2. M], lisätty 17.. 12

JSC "TyumBIT" -tuotannon ja taloudellisen toiminnan analyysi; investointihanketta koskevan liiketoimintasuunnitelman kehittäminen, uuden vähittäiskaupan avaamiseen liittyvien toimenpiteiden taloudellisen tehokkuuden määrittäminen; rakenne, organisaatio- ja rahoitussuunnitelma.

Lehtityö [101,1 K], lisätty 19.. 11

Sijoitusprojektin kehittämisen ja toteuttamisen päävaiheet. Liiketoimintasuunnitelman nimittäminen investointihanketta varten. Tiedot suunnitellusta yrityksestä ja hankkeen pääpiirteet. Markkinoiden dynamiikka, taloudelliset, ympäristö- ja teollisuusriskit.

esitys [57. K], lisätty 11. 11

Liiketoiminnan suunnittelun ydin ja merkitys yrityksen johtamisessa. Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen käsite, tarkoitus, tavoitteet ja piirteet. Kaupan pidettävien tuotteiden kuvaus. Myyntimarkkinoiden arviointi. Kilpailu myyntimarkkinoilla. Riskien arviointi ja vakuutus.

opinnäytetyö [661. K], lisäsi 04. 015

Sisältö

Luku 1. Liiketoimintasuunnitelman yleiset ominaisuudet. 6

1. Suunnittelun ydin. 6

1. Liiketoimintasuunnitelman käsite ja tavoitteet. 7

1. Liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö. 9

Luku 2. Kron OJSC: n liiketoimintasuunnitelma. 15

2. Lyhyt tieto yrityksestä. 17

2. Tuotteen ominaisuudet. 18

2. Markkina-analyysi ja kilpailijat. 19

2. Investointitarve. 21

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Testityö tieteenaloittain: Investointien suunnittelu

Aihe: "Investointiprojektin liiketoimintasuunnitelma"

1. Liiketoimintasuunnitelman yleiset ominaisuudet

2. Liiketoimintasuunnitelman käsite ja tavoitteet

3. Liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö

Liiketoiminnan suunnittelu on tärkein tekijä liiketoiminnan menestyksessä. Yrityksesi suunnittelu on välttämätöntä monista syistä. Loppujen lopuksi tapahtuu usein, että yritys lasketaan teknisesti virheettömästi, mutta taloudelliset näkökohdat ovat syitä yritysteknologian epäonnistumisiin. On välttämätöntä miettiä ja suunnitella etukäteen kaikki liiketoimintayksikön taloudelliset näkökohdat. On tärkeää suunnitella raaka-aineiden, materiaalien, polttoaineiden, komponenttien ja puolivalmisteiden hankinta. Tästä riippuu tuotannon tehokkuus, arvonlisäveron määrä ja käyttöpääoman liikevaihto. Hyvin käsittelemätön hankintapolitiikka johtaa usein alv: n liikaa maksamiseen, käyttöpääoman tehottomaan käyttöön.

Usein väärin suunnitellut tuotteiden todelliset tuotantokustannukset johtavat taloudellisten yksiköiden maksukyvyttömyyteen.

Tänään voimme sanoa, että talouden epävakaus johtaa usein normaalin suunnittelun mahdottomuuteen. Valitettavasti johtajat käyttävät usein tätä väärinkäsitystä perustellakseen selkeän suunnittelujärjestelmän puutetta. Kyllä, ulkoinen ympäristö on hyvin liikkuva, monet tekijät (inflaatio, tuotannon lasku, verot jne.) Tekevät tilanteesta epävarman. Tämä todellakin monimutkaistaa suunnittelujärjestelmää, mutta ei millään tavalla kiellä sen välttämättömyyttä.

Liiketoimintasuunnitelma on objektiivinen arvio yrityksen omasta yrittäjyydestä ja samalla välttämätön työkalu markkinoiden tarpeiden mukaiseen suunnitteluun ja sijoituspäätöksiin. Siinä kuvataan liikeyrityksen pääkohdat, analysoidaan sen kohtaamat ongelmat ja yksilöidään keinot niiden ratkaisemiseksi. Näin ollen liiketoimintasuunnitelma on samanaikaisesti etsintä-, tutkimus- ja kehitystyötä.

Ei olisi liioiteltua nimetä liiketoimintasuunnitelma kaupallisen projektin lisäksi myös yrityksen hallinnan perustaksi. Liiketoimintasuunnitelman ansiosta johdolla on mahdollisuus tarkastella omaa yritystään ulkopuolelta. Jo liiketoimintasuunnitelman kehittämisprosessi, mukaan lukien yksityiskohtainen analyysi taloudellisista ja organisatorisista kysymyksistä, saa ihmiset liikkumaan. Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus voi olla lainan saaminen tai investointien houkutteleminen, yrityksen strategisten ja taktisten ohjeiden määrittäminen jne.

Sivustomateriaalien käyttöä koskeva sopimus

Käytä sivustossa julkaistuja teoksia vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Materiaalien julkaiseminen muilla sivustoilla on kielletty. Tämä teos (ja kaikki muut) on ladattavissa ilmaiseksi. Voit kiittää henkisesti hänen kirjoittajaaan ja sivuston tiimiä.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Samankaltaiset asiakirjat

Liiketoiminnan suunnittelu: käsite, tavoitteet, tyypit, tehtävät ja toiminnot. Liiketoiminnan suunnittelun pääongelmat. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen matkatoimiston "Tour36" perustamista varten. Matkailuyrityksen kuvaus ja lyhyt kuvaus. Liiketoimintasuunnitelman keskeisten osien kehittäminen.

lukutyö [88. K], lisätty 19. 15

Liiketoimintasuunnitelman käsite ja sisältö. Monivaiheisen projektin toteuttamista koskevan liiketoimintasuunnitelman kehittämisen ominaisuudet. Hankkeen ulkoisen ympäristön analyysi. Projektin markkinointisuunnitelma ja mainontabudjetti. Sijoitusprojektin vaikuttavuuden ja sen tärkeimpien riskien arviointi.

opinnäytetyö [2. M], lisätty 17.. 12

Yrityksen organisaatio- ja tuotantorakenne. Liiketoimintasuunnitelman kehittämisen sisältö ja menettely. Tavaroiden kustannusten määrittäminen, vuotuisen kustannusarvion ja markkinointisuunnitelman laatiminen. Voiton ja kannattavuuden laskeminen. Projektin tehokkuuden arviointi.

lukutyö [44. K], lisätty 23.. 12

Pietarin valtion ammattikorkeakoulu

Projektinhallinnan osaston päällikkö

Aihe: "Konsultointipalvelujen tarjoamisen prosessin hallinta innovatiivisen teknologian kaupallistamista koskevan liiketoimintasuunnitelman kehittämiseksi"

Erikoisala 220601 - Innovaation hallinta

Opiskelija gr. 4221/2 _____________ D. Vodomerov.

Pää, perse. _____________ Malitsky R.

INNOVATIIVINEN PROJEKTI, KONSULTOINTIPROSESSI, LIIKETOIMINTASUUNNITTELU, SIJOITTAMISEN VETOAVUUS, MAINONTA, ASIANTUNTIJAT, BPWIN, IDEF0, MICROSOFTPROJECT.

Projektia on kehitetty johtamaan konsultointiprosessia liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi innovatiivisen tekniikan kaupallistamiseksi.

Analysoitiin tyypillinen liiketoimintasuunnitelman rakenne, tyypillinen konsultointiprosessi ja olemassa olevat työkalut projektinhallintaan.

Projektiryhmä, projektinjohtaja ja projektin aikajana on määritelty. Palvelun tuottamisprosessin analyysi tehtiin ja työn rakenne laadittiin, projektin työaikataulu laadittiin.

Projektin suunnittelu, toteutus ja hallinta toteutetaan Microsoft Project -ohjelmistolla ja IDEF0-tekniikalla.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.