Sijoitusprojektin liiketoimintasuunnitelma

Lähetä hyvä työsi tietokantaan, käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Samankaltaiset asiakirjat

Yrityksen toiminnan suunnittelun ydin ja muodot, tehtävät ja ongelmat. Liiketoimintasuunnitelman kehittämisen tarkoitus ja vaiheet, sen toiminnot ja tyypit (sisäinen, luotto, sijoitus, taloudellinen elpyminen). Liiketoimintasuunnitelman pääosien rakenne ja sisältö.

lukutyö [43. K], lisätty 21.. 14

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Venäjän federaation rakennusyritykselle. Markkinoiden ja tärkeimpien kilpailijoiden analyysi. Yritysten markkinointitoimet. Tuotanto-, organisaatio- ja rahoitussuunnitelmien kehittäminen. Projektin tehokkuuden arviointi.

lukutyö [613. K], lisätty 02. 2. 014

Liiketoimintasuunnitelman käsite ja sisältö. Monivaiheisen projektin toteuttamista koskevan liiketoimintasuunnitelman kehittämisen ominaisuudet. Hankkeen ulkoisen ympäristön analyysi. Projektin markkinointisuunnitelma ja mainontabudjetti. Sijoitusprojektin vaikuttavuuden ja sen tärkeimpien riskien arviointi.

opinnäytetyö [2. M], lisätty 17.. 12

Markkinointi-, tuotanto-, organisointi- ja rahoitussuunnitelman kehittäminen investointiprojektille Bemak LLC: n esimerkillä. Verotusympäristö. Myyntisuunnitelma. Juoksevien kustannusten laskeminen. Investoinnit käyttöomaisuuteen. Yhteenveto investoinneista projektiin.

Lehtityö [1,3 M], lisätty 12.. 13

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Sijoitusprojektin määritelmä annetaan laissa nro 39FZ sekä kohdassa "Metodologiset suositukset investointihankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi" (nro VK 477, hyväksytty talousministeriön, ministeriön) Venäjän federaation valtiovarainministeriö ja Gosstroy 21.6. 9d). On pidettävä mielessä, että "Metodologisissa suosituksissa". Käsitteet "projekti" ja "investointihanke" esitellään erikseen. Joten termi "projekti" ymmärretään kahdessa mielessä:

* asiakirjajoukkona, joka sisältää tulevan toiminnan tavoitteen muotoilun ja sen saavuttamiseen tähtäävien toimien joukon;

* toimenpidekokonaisuutena (työt, palvelut, yritysostot, johtamistoiminnot ja päätökset), jotka on tarkoitettu asetetun tavoitteen saavuttamiseen

eli dokumentaationa ja aktiviteettina. Jatkossa kaikissa tapauksissa, ellei toisin mainita, käytetään termiä "projekti" toisessa merkityksessä.

Sijoitusprojekti (IP) metodologisissa suosituksissa. on määritelty lain "Sijoitustoiminta .." mukaisesti, ja se tarkoittaa Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti kehitettyjen investointien taloudellisen toteutettavuuden, määrän ja ajoituksen perusteluja, mukaan lukien tarvittavat suunnittelu- ja arvioasiakirjat. ja vakiintuneen menettelyn mukaisesti hyväksytyt standardit (normit ja säännöt) sekä kuvaus käytännön toimenpiteistä investointien tekemiseksi (liiketoimintasuunnitelma). Toisin sanoen tämän määritelmän mukaan investointihanke on ensinnäkin kattava toimenpidesuunnitelma, joka sisältää suunnittelun, rakentamisen, tekniikoiden ja laitteiden hankinnan, henkilöstön koulutuksen jne., Jonka tarkoituksena on luoda uusi tai nykyaikaistaa nykyistä tavaroiden (rakennusurakoiden, palvelujen) tuotanto taloudellisen hyödyn saamiseksi.

Liiketoimintasuunnitelmien tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa erittäin kilpailukykyisten uuden tyyppisten tavaroiden ja palvelujen pääsyä markkinoille. Siksi kaikilla sijoitusliiketoimintahankkeilla on oltava asianmukainen liiketoimintasuunnitelma, jotta voidaan perustella optimaaliset indikaattorit tavaroiden ja palvelujen tuotannolle ja myynnille sekä koti- että ulkomaan markkinoilla. Markkinointisuhteissa liiketoimintasuunnitelma itsessään muuttuu eräänlaiseksi tuotteeksi, jonka edistämisen yritystä ympäröivään ulkoiseen pankki- tai rahoitussijoitusympäristöön pitäisi tuoda maksimaaliset tulot uuden projektin kehittäjille.

Yrityksen vakaan ja vakaan toiminnan myötä liiketoimintasuunnitelma voi olla tarkoitettu päivittämään käyttöomaisuutta ja kehittämään uutta tekniikkaa. Koska tuotanto vähenee siirtymäkaudella merkittävästi, liiketoimintasuunnitelman tulisi sisältää uusien markkinoiden etsiminen, tuotemyynnin laajentaminen jne. Joissakin tapauksissa tarvitaan kattavien liiketoimintasuunnitelmien kehittämistä, toisissa - paikallista liiketoimintaa hankkeita. Liiketoimintasuunnitelmat tarvitaan uuden projektin tai liiketoiminnan avaamiseksi kaikille valmistajille ja yrittäjille.

Monet tutkijat tulkitsevat liiketoiminnan suunnittelun käsitteen eri tavoin. Liiketoimintasuunnitelma on I.: n määrittelemä. Lipsits, asiakirja, joka kuvaa tulevaisuuden kaupallisen yrityksen näkökohtia, analysoi sen mahdollisesti kohtaamia ongelmia ja määrittää myös tapoja ratkaista ne. Liiketoimintasuunnitelman on viime kädessä annettava oikea vastaus niin tärkeisiin markkinoiden suhteita koskeviin kysymyksiin kuin projektin mahdolliset kustannukset ja arvioidut tulot. Jokaisen yrittäjän tulisi tietää, kuinka paljon uusi projekti maksaa ja tuoko tämä yritys tuloja, ja jos on, milloin ja mikä on riskin aste? Vastaukset näihin järkevän johtamisen kysymyksiin monimutkaisissa markkinatilanteissa saadaan oikein laaditusta liiketoimintasuunnitelmasta. Paras ulkomainen kokemus osoittaa, että markkinaolosuhteissa kaikkien valmistajien on laadittava suunnitelmat sekä pitkäaikaiselle että nykyiselle toiminnalle.

Yritysmarkkinoiden suunnittelumekanismi, kuten V. Popov uskoo perustellusti, sisältää teorian, metodologian ja käytännön suunnittelu- ja johtamistoiminnot, jotka kattavat yleiset mallit ja Venäjän markkinatalouden suhteet. Maamerkit, hallintomenetelmät ja -välineet ovat muuttuneet, jotka perustuvat kysynnän ja tarjonnan markkinalakiin. Näissä olosuhteissa liiketoiminnan suunnittelussa tai liiketoimintasuunnitelmissa tulisi yhdistää kaikki yrittäjyyshankkeiden toteuttamisen vaiheet: strategisen tai taktisen tavoitteen valinnasta sen täysimääräiseen toteuttamiseen merkityksellisillä markkinoilla. Liiketoiminnan suunnittelu sisältää vaiheet, kuten toiminnan tyypin valinta ja perustelut, realistisimpien hankkeiden yksilöinti sen toteuttamiseksi, kustannusten ja hyötyjen taloudellinen arviointi, yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen, suunniteltujen toimien toteuttamisen varmistaminen, suunniteltujen indikaattoreiden mukauttaminen ja liiketoimintaprojektin käytön todellisen tehokkuuden selventäminen.

Ehkä Sinua Kiinnostana.
Kahvilan liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelma: Mini-kahvila
 • Lukuaika. 14 pöytäkirja
Liikeideat pienelle kaupungille; yleiskatsaus kannattavimmista yrityksistä
Pienyritysten liiketoimintasuunnitelma
 • Lukuaika. 24 pöytäkirja
Luovat liikeideat
Suosituimmat liikeideat
 • Lukuaika. 18 pöytäkirja
Yritysesimerkin liiketoimintasuunnitelma - Johdatus liiketoimintasuunnitelmaan; Yrityksen valmis liiketoimintasuunnitelma (esimerkki laskelmilla)
Luovat ideat yritystoiminnalle
 • Lukuaika. 8 pöytäkirja
Luova idea yritykselle: kuvaus, ehdot, neuvot, arvostelut
Luovat ideat yritystoiminnalle
 • Lukuaika. 17 pöytäkirja
UUSI.
Luovat liikeideat 2015
Luovat liikeideat 2021
 • Lukuaika. 24 pöytäkirja
Mitä liiketoimintasuunnitelman yhteenvedon tulisi sisältää
Liikeideat
 • Lukuaika. 18 pöytäkirja
Mitkä liikeideat ovat merkityksellisiä vuonna 2017
Tärkeimmät liikeideat vuonna 2021
 • Lukuaika. 21 pöytäkirja
Viisi parasta liikeideaa vuodelta 2017
5 luovaa toimistoa vuonna 2021
 • Lukuaika. 11 pöytäkirja
Pienyritysideoita
Luovat ideat yritystoiminnalle
 • Lukuaika. 11 pöytäkirja
Makkaratuotanto: sertifiointi, tekninen prosessi ja laitteet
Liikeideat tyhjästä ilman investointeja
 • Lukuaika. 24 pöytäkirja
Uusia liikeideoita Euroopassa: 10 epätavallista, mutta samalla toimivaa ideaa
Suosituimmat liikeideat Euroopassa
 • Lukuaika. 22 pöytäkirja
Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.