Tuotannon suunnittelu: tyypit, menetelmät, vaiheet

Tästä materiaalista opit:

 • Tuotannon suunnittelun tehtävät ja toiminnot
 • Tuotannon suunnittelujärjestelmän komponentit
 • Tuotantoprosessin suunnittelun pääperiaatteet
 • Tuotantosuunnittelun tyypit
 • Strategia ja taktiikat tuotannon suunnittelussa
 • 3 tuotantosuunnittelumenetelmää
 • Organisaation tuotantotoiminnan vaiheittainen suunnittelu

Tuotannon suunnittelu sisältää kaikenlaisia ​​toimenpiteitä: strategiasta ja taktiikoista kapasiteetin suunnitteluun. On mahdotonta suorittaa tätä prosessia laadullisesti, jos ainakin yksi lenkki putoaa ketjusta.

Suunnittelumenetelmiä on useita. Yhden tai toisen lähestymistavan käyttö määräytyy yrityksen erityispiirteiden, johdon tehtävien ja tavoitteiden mukaan. Pienin virhe ja koko ajan suunnitelman kehittäminen menee hukkaan. Alla on yksityiskohtainen kuvaus tuotannon suunnittelun asianmukaisesta toteuttamisesta siten, että se tuottaa tuloksia.

Tuotannon suunnittelun tehtävät ja toiminnot

Tuotannon tehokkaaseen hallintaan on suunniteltava: asetettava organisaation taloudellisen ja taloudellisen toiminnan tavoitteet ja määritettävä keinot niiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen on tarpeen muotoilla suunnitellut tehtävät (toimenpiteet, toimet) ja asettaa erityiset määräajat niiden toteuttamiselle. Tällöin organisaatiota pidetään useista tasoista koostuvana järjestelmänä, jossa ylemmän tason ohjausobjekti on alemman tason valvonnan kohteena.

Jos yrityksellä on esimerkiksi myymälärakenne, osaston päällikön (esimiehen) suora esimies ei ole johtaja, vaan myymälän johtaja, joka on sekä johtajan johto ja työnjohtaja. Mestari puolestaan ​​on kaupan johtajan johtoobjekti ja alaistensa hallinnon kohde.

Suunnittelutoiminnon toteuttaminen on erittäin tärkeää kaiken tasoiselle osajärjestelmälle. Koska kaikki yrityksen johtamisen alijärjestelmät ovat yhden järjestelmän komponentteja, on välttämätöntä sopia niiden toiminnan tavoitteista. Tällöin suunnittelun sisältö voi vaihdella sen mukaan, mikä osa osajärjestelmällä on yleisessä hallintohierarkiassa, mikä on sen rooli. Tehtaan, työpajan, työmaan suunnitelmien ja työntekijälle osoitettujen tehtävien välillä on tietysti yhteys, mutta näiden suunnitelmien sisältö on erilainen.

Tuotannon suunnittelu edellyttää tulevaisuuden ennustamista. Tärkeä seikka on toivottu tulevaisuus. Suunnittelupäätökset ovat suunnittelun tulos, jota yritys ohjaa toiminnassaan. Tuotannon suunnittelu vapaassa markkinataloudessa on paljon vaikeampi kuin silloin, kun yrityksiä ohjataan keskitetysti, koska johdon on kehitettävä omat kehitysnäkymät.

Edellä esitetystä seuraa, että tehokas tuotannon suunnittelu nykyisissä markkinaolosuhteissa on mahdollista vain nykyaikaistamalla suunniteltujen tavoitteiden muodostamisprosessin periaatteet, muodot ja sisältö.

Esimerkiksi, kun entinen yritys selvitetään, sieltä otetaan kaikki myönteiset kehitykset, jotka korjataan myöhemmin virheiden tai ylikuormitusten perusteella. Mutta useimmiten tämän kohteen on aloitettava alusta.

Mitä siihen pitäisi sisällyttää?

Jos analyysistä saadaan positiivinen tulos, tulisi miettiä kysymystä käytetyn tekniikan näkymistä - sen tulisi olla vähintään 20-25% täydellisempi kuin lähimpien kilpailijoiden. Tällöin erikoistunut osaaminen painaa enemmän kuin konsulttiyrityksen palvelut: on epätodennäköistä, että ihanteellisen yrityksen suunnitelma kehitetään välittömästi pienimmänkin tarkkuudella liiketoimintasuunnitelman laatijan edessä. todennäköisesti konsultit rajoittuvat yleisiin arvioihin liiketaloudellisuudesta.

Samalla on ominaista, että melkein kaikissa analyyttisissä muistiinpanoissa on todennäköisyysarvioinnin käsite ("todennäköisyydellä 97% voidaan olettaa, että ..."). On aina muistettava, että mahdollisuus päästä samaan 3 prosenttiin, jolle analyyttinen arviointi ei toiminut, tarkoittaa paitsi hukkaan menneitä varoja myös viivästystä yrityksen käynnistämisessä.

Toteutukseen valittu tekniikka määrittelee tilojen tarpeen tuotantolaitteiden, koneistolaitteiden, varastolaitteiden jne. asennukseen. Tässä numerossa kannattaa arvioida sekä tuotantolaitosten sijainti että niiden koostumus.

Tulevan yrityksen infrastruktuurilla on myös suuri rooli. Tärkeimmistä teknologisista prosesseista riippuen tarvitaan tiettyjä kuljetusvälineitä, ei pelkästään rahtia - monet liikemiehet lisäävät yrityksensä arvostusta johtuen yrityksensä henkilöstön kätevästä ja nopeasta toimituksesta työpaikkaan.

Kuinka voit mallintaa ja optimoida tuotanto-osan erikoistuneella ohjelmalla - katso seuraava video:

Pääteknologisten prosessien valinta

Valinnan pääpiirteet eivät ole vain edellä mainitut 20-25% laitteiden täydellisyydestä, vaan myös niiden saatavuus ja sovellettavuus tulevan yrityksen erityisolosuhteissa. Voit tehdä tämän käyttämällä seuraavia tietolähteitä:

 • Laitteen laajennetut tekniset ominaisuudet, joiden kannalta on välttämätöntä käyttää valmistajien virallisilta verkkosivustoilta saatavia tietoja, sekä objektiiviset tulokset, kun kuluttajat käyttävät tätä laitetta. Jos ensimmäisen ryhmän lähteistä saatavaa tietoa on pidettävä enemmän tai vähemmän luotettavana, yksittäisten kuluttajien tulisi olla varovaisempia arvioidessaan hyödyllisyyttä: joskus he käyttävät positiivisia "huijaus" -arvosteluja, jotka eivät aina ole varmoja todentamiseksi.
 • Käytännön arvio lähimpien analogien työstä naapurialueilla sijaitsevissa saman profiilin yrityksissä. Samalla kannattaa välttää retkiä läheisiin yrityksiin: kukaan ei ole iloinen mahdollisista kilpailijoista, ja siksi todelliset edut voidaan esittää haittana, ja pahimmassa tapauksessa pääsy voidaan sulkea eri syistä.

Laitteita koskevassa päätöksenteossa ohjaavat seuraavat toiminnalliset edut:

 • Kestävyys (takuuaikojen lukumäärä vikaantumisen yhteydessä): jos tämä parametri ei kuulu perusominaisuuksiin, tämä voi olla vakava argumentti tämän laitteen ostamista vastaan.
 • Huoltokeskusten verkoston läsnäolo alueen alueella: jos sellainen on, ostettujen laitteiden asennuksen valvonnasta sekä sen rutiinihuollosta takuuaikana on kysymys. ratkaistaan ​​automaattisesti.
 • Laitteen monipuolisuus ja kyky suorittaa laaja valikoima toimintoja. Pienyritysympäristössä tuotteiden tai palvelujen sarjatuotanto on usein melko vähäistä. Jotta laite ei olisi tyhjäkäynnillä, on järkevää käyttää sitä toiseen tarkoitukseen. Siksi he kiinnittävät usein huomiota yksikkökaavion monipuolisuuteen ja sen varustamiseen lisälaitteilla.
 • Alihankkijoiden tuottamien yksiköiden suunnittelu - niiden rutiinihuolto voi olla vaikeaa, jos alueella ei ole tämän yrityksen jälleenmyyjäkeskusta. Nykyaikaiset tekniset keinot edellyttävät yksiköiden korkealaatuista ylläpitoa, jota ilman pakotettujen seisokkien riski muuttuu huomattavasti menetyksiksi ja uuden yrityksen arvostuksen menetykseksi.

Älä unohda, että tuotanto-osioon on sisällytettävä myös tarvittavien toimistolaitteiden lukumäärän ja vakiokokojen tarve.

Liiketoimintasuunnitelman tuotantosuunnitelma: ominaisuudet ja luokitus

Tuotantosuunnitelma on erityinen osa liiketoiminnan dokumentaatiota, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen teknologisista prosesseista. Se esitetään sijoittajille harkittavaksi. Tähän kohtaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, koska se heijastaa yrittäjän taitoja ja arvioi yrityksen mahdollisuuksia. Siksi, jos suunnitellaan riittävän vakava tapahtuma kolmansien osapuolten omaisuuden mukana, liiketoimintasuunnitelman tuotantosuunnitelma on toteutettava ammattimaisesti.

Tuotantosuunnitelman mukana olevien laskelmien on perustuttava arvioituun raaka-aineiden myyntiin ja toimitukseen. Ilmeisin on tietojen vahvistaminen luomalla kalenteri (tuotantotaulukko) tuotantovarastojen toimittamisesta, lopputuotteiden varastoinnista ja lähettämisestä vähittäiskaupalle tai loppukäyttäjälle.

Tuotantosuunnitelman sisältö perustuu ketjuun, joka panosresursseista muuttuu teknologisen prosessin tulokseksi. Henkilöstöä, investointeja, laitteita ja raaka-aineita käytetään yrityksen kapasiteettina. Poistuessaan organisaation on tuotantoprojektin mukaan toimitettava tuotteita tai palveluja, jotka ovat kysyttyjä markkinoilla ja kuluttajan edun mukaisia.

Tuotantosuunnitelman laatimisen ominaisuudet

Kun tuotantosuunnitelman tärkeimmät kohdat on hahmoteltu, on tarpeen määrittää ja ennustaa indikaattorit, joita käytetään ammattimaisten laskelmien perustelemiseen. Käyttämällä tavallista yritysesimerkkiä määritetään seuraavat parametrit:

 • Apuohjelmien kustannukset. Lähes mikä tahansa liiketoiminnan tuotanto vaatii sähkön, kaasun, veden kulutuksen ja viemäröinnin. Tuotantosuunnitelmaa määritettäessä otetaan huomioon erikoistuneiden yritysten palvelujen kustannukset kuukauden, vuosineljänneksen, vuoden yhteydessä;
 • Ennen liiketoimintasuunnitelman tuotantosuunnitelman laatimista on tärkeää määrittää henkilöstön palkkojen maksamisen kustannustaso. On mahdollista, että ensimmäisen toimintavuoden aikana tämä on suurin menoerä;
 • Yrityksen teknologiasuunnitelmassa on tärkeää säätää tarjonta. Tietyille toimialoille voidaan käyttää erilaisia ​​kaavoja omakustannushinnalle ja myynnin suhteen tuotokselle. Klassinen tuotannon osuus liiketoiminnassa on laskea kannattavuus 1: 2. Toisin sanoen, kun yhden ruplan tavarayksikön toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, sen pitäisi maksaa loppujen lopuksi vähintään 2.

  Tuotannon suunnittelukaavio

  Liiketoiminnan suunnitteluun sisältyvien kustannusten lisäksi otetaan huomioon myös yrityksen liikevaihto. Tähän sisältyy voittomarginaalit, ammattitaitoisten ihmisten houkuttelun tehokkuus ja sijoitetun pääoman tuotto. Tässä on tärkeää ottaa huomioon tuotantokustannusten vaikutus liiketoimintaan.

  Tuotantosuunnitelmien luokitus

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.