Liiketoimintasuunnitelman käsite, tavoitteet ja rakenne

Lähetä hyvä työsi tietokantaan, käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Liiketoimintasuunnitelman käsite, sen tavoitteet ja rakenne

1. Liiketoiminnan suunnittelu osana yrityksen talouspolitiikkaa

liiketoiminnan suunnitteluorganisaatio

Liiketoimintasuunnitelma on ohjelma liiketoiminnan, yrityksen toiminnan toteuttamiseksi, joka sisältää tietoa yrityksestä, tuotteesta, sen tuotannosta, myyntimarkkinoista, markkinoinnista, toiminnan organisoinnista ja niiden tehokkuudesta. Toisin sanoen, liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, joka sisältää kuvauksen yrityksestä tai projektista, potentiaalista, arvioinnin ulkoisesta ja sisäisestä ympäristöstä sekä erityisiä tietoja liiketoiminnan kehittämisestä.

Liiketoimintasuunnitelman avulla voit arvioida objektiivisesti yrityksen markkinatoiminnan tuloksia ja tehdä suunnittelu- ja sijoituspäätöksiä markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Se kuvaa kaupallisen yrityksen tärkeimpiä näkökohtia, analysoi sen kohtaamia ongelmia ja määrittää niiden ratkaisutavat ja menetelmät, joten liiketoimintasuunnitelma toimii samanaikaisesti etsintä-, tutkimus- ja suunnittelutyönä. Voimme sanoa, että liiketoimintasuunnitelma on perusta paitsi kaupallisen projektin myös koko yrityksen hallinnalle. Tämän asiakirjan ansiosta johtajalla on mahdollisuus katsoa yritystä ikään kuin ylhäältä [5].

1. Suunnittelu tiede, toiminta ja taide

Suunnittelu, joka on liiketoiminnan normi, on välttämätöntä tulevaisuuden tilanteen ennakoimiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi tehokkaasti. Liiketoiminnan suunnittelu tai yrityksen (yrityksen, organisaation, yrityksen) tuotannon ja taloudellisen toiminnan strategioiden ja taktiikoiden kehittäminen on tärkein tehtävä yritykselle. Suunnitteluprosessi on analyysi ja päätöksenteko, ja se vie aikaa ja henkistä työtä. Aika on erityinen korvaamaton resurssi. Suunnittelu on ehkä yksi toiminnoista, joissa kulutetaan paljon henkistä vaivaa.

Suunnittelu on sekä tiedettä, toimintaa että taidetta [3].

Suunnittelussa on useita muutoksia, se käyttää tieteellistä lähestymistapaa, parantaa ja soveltaa uusia menetelmiä ja parannuksia, joten suunnittelu on tiede.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

liiketoiminnan markkinoinnin kilpailukykysuunnitelma

1. Liiketoimintasuunnitelman käsite ja tyypit

1. Liiketoiminnan suunnittelun ydin ja merkitys

2. Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen LLC "Hairdresser" Ladies and Gentlemen "-esimerkillä

2. Yritysorganisaation historia (toimialarakenne)

Luettelo käytetystä kirjallisuudesta

Liiketoimintasuunnitelma on toimiva työkalu, joka kuvaa yrityksen toimintaprosessia (vastedes yritys tarkoittaa mitä tahansa organisaatiota tai yritystä), kuinka sen johtajat aikovat ratkaista ongelmia: lisätä yrityksen tehdä työtä; yrityksen toiminnan tiettyjen suuntausten ja alueiden, kohdemarkkinoiden ja yrityksen paikan määrittäminen näillä markkinoilla; tavaroiden ja palvelujen koostumuksen valinta ja laatuindikaattoreiden määrittäminen; tavaroiden luomisen ja myynnin tuotanto- ja kauppakustannusten arviointi; arvio yrityksen henkilöstön vaatimustenmukaisuudesta ja työn motivoinnin ehdoista tavoitteiden saavuttamisen vaatimusten suhteen; markkinointitoiminnan koostumuksen määrittäminen markkinatutkimusta, hinnoittelua, myynninedistämistä, mainontaa ja jakelukanavia varten; arvio yrityksen taloudellisesta ja aineellisesta asemasta sekä aineellisten ja taloudellisten resurssien vastaavuus tavoiteltujen tavoitteiden saavuttamiseen. Maassamme liiketoimintasuunnitelma on käynyt läpi eräänlaisen kehityksen. 90-luvun alussa ja melkein loppuun asti sitä pidettiin vain asiakirjana, jonka läsnä ollessa on mahdollista saada varoja mistä tahansa valtion lähteestä tai ulkomaiselta sijoittajalta.

Kurssityön aiheen merkitys johtuu siitä, että liiketoiminnan suunnittelu on yksi yrityksen johtamisen tärkeimmistä työkaluista, joka määrittää sen toiminnan tehokkuuden. Liiketoiminnan suunnittelun tekniikan hallitsemisesta on tulossa kiireellinen tehtävä. Yritysten tulisi ymmärtää selvästi tulevaisuuden tarve taloudellisissa, aineellisissa, työvoima- ja henkisissä resursseissa, niiden vastaanottamislähteissä ja pystyä myös laskemaan selvästi resurssien käytön tehokkuus työprosessissa.

Yhä useammin, ja sen pitäisi olla, liiketoimintasuunnitelmaa pidetään sisäisen johtamisen tuotteena, joka on tarpeen ratkaisemaan monia yrityksen toimintaan liittyviä kysymyksiä, jotka eivät liity ulkoisten investointien houkuttamiseen. . Nämä ovat kysymyksiä uuden liiketoiminnan aloittamisesta ja yrityksen profiilin ja sen kaupallisen toiminnan pääsuuntien määrittämisestä; olemassa olevan yrityksen uudelleenprofilointi sekä uuden tyyppisten ja kaupallisten toimintatapojen valinta.

Vaikka liiketoiminta ei ole monimutkaista ja kaikki näyttää olevan tiedossa ja laskettu etukäteen, voi hyvinkin olla, että yritykselle aiheutuu ongelmia, on tehtävä päätös ja millä perusteella ota se? Liiketoimintasuunnitelma antaa mahdollisuuden laskea kaikki mahdolliset vaihtoehdot lopputulokselle ottamatta tiettyjä todellisia vaiheita ja valita paras. Liiketoimintasuunnitelma ei siis käske, mutta päätökset tehdään sen analyysin perusteella, vaikka rutiini on tavallista, työ ilman suunnitelmaa tosiasiallisesti riistää tällaisen valinnan.

Nesterov A. Liiketoimintasuunnitelma // Nesterovien tietosanakirja

Liiketoimintasuunnitelmien soveltaminen toimivien yritysten käytännössä on yksi osaamisen johtamisen avaintekijöistä.

Mikä on liiketoimintasuunnitelma

Yleensä liiketoimintasuunnitelma on yksityiskohtainen perustelu konseptille, joka on tarkoitettu projektin toteuttamiseen liiketoiminnassa. Sen avulla voit ennakoida kaikki tarvittavat toimet, kehittää järjestelmän niiden rahoitukseen, määrittää mahdolliset tulot ja kannattavuustaso. Samalla organisaation liiketoiminnan suunnittelu on jatkuva prosessi.

Harkitse useita lähestymistapoja liiketoimintasuunnitelman käsitteen määrittelemiseen.

Mikä on liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on lyhyt, tarkka, helposti saatavilla oleva ja ymmärrettävä kuvaus suunnitellusta liiketoimintaprosessista, joka sisältää lupaavan toivotun tuloksen ja todisteet sen taloudellisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Tämä lähestymistapa soveltuu melko hyvin liiketoimintasuunnitelmaan hallintatyökaluna.

Tämä määritelmä ei kuitenkaan kuvaa liiketoimintasuunnitelman sisältöä.

Liiketoimintasuunnitelma on ohjelmistotuote, joka sisältää määritelmät tavoitteista ja tavoista niiden saavuttamiseksi suunnitelluilla ja kehitetyillä toimintaohjelmilla, ottaen huomioon nykyiset olosuhteet

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

1 Liiketoiminnan suunnittelun ydin ja tarkoitus

1. Liiketoimintasuunnitelman käsite, liiketoiminnan suunnittelun tavoitteet ja tavoitteet

1. Taustatiedot liiketoiminnan suunnittelua varten

2. Liiketoiminnan suunnittelu työkaluna tehokkaaseen yrityksen johtamiseen

2. Liiketoiminnan suunnittelun rooli modernissa yrittäjyydessä

2. Liiketoiminnan suunnitteluongelmat ja tapoja niiden ratkaisemiseksi

Luettelo käytetyistä lähteistä

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

LUKU 1 Yritysten liiketoiminnan suunnittelun teoreettiset perusteet

1. Yritysten taloudellisen ja taloudellisen toiminnan suunnittelun rooli

1. Liiketoimintasuunnitelma yrityksen taloudellisen ja taloudellisen toiminnan toteuttamiseksi

Luku 2 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen "Julkisen catering-yrityksen organisaatio"

2. Tilat ja varusteet

2. ... Markkinoiden levinneisyysrakenne

2. ... Tulo- ja kustannussuunnitelma

2. ... Kannattavuusrajan määrittäminen

Ulkomaissa, joissa markkinat ovat kehittyneet, liiketoimintasuunnitelmat ovat jo pitkään olleet oikeutettuja. Venäjä saa vain kokemusta näiden suunnitelmien kehittämisestä, mikä on niin välttämätöntä sekä rahoituksen saamiseksi että omien liiketoimintaideoiden muotoilemiseksi ja ehdotetun järjestelyn kannattavuuden arvioimiseksi.

Kaikentyyppisten organisaatioiden ja yritysten johtajat, yrittäjät, pankki- ja vakuutusrakenteet osoittavat kasvavaa kiinnostusta liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen yksityiskohtiin. Liiketoimintasuunnitelmassa on otettu käyttöön venäläisen yrittäjyyden käytäntö strategisena suunnitteluvälineenä ja välttämättömänä asiakirjana liiketoimintaneuvottelujen aloittamiseksi sijoittajien, velkojien kanssa sekä tiedoksi hallituksen hallintoelimille (ministeriöt, komiteat, hallintoelimet jne.).

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.