Mikä on liiketoimintasuunnitelma, miten se laaditaan, sen rakenne

Standardit ja menetelmät liiketoimintasuunnitelmien laatimiseksi

hyväksytty Venäjän federaatiossa sekä kansainvälisillä sijoitus- ja rahoitusmarkkinoilla. Voit ladata sen tämän artikkelin alaosassa olevasta Word-tiedostosta.

Lukuisilla tiedustelupyynnöillä tuomme huomiosi erilaisia ​​vaatimuksia Moskovan oikeudellisen keskuksen Malinan laatimille standardeille ja liiketoimintasuunnitelmien valmistelulle, toteuttamiselle ja kehittämiselle.

Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, joka kuvaa tiettyä liikeideaa ja mahdollisia tapoja toteuttaa se.

Liiketoimintasuunnitelman päätehtävänä on arvioida, kuinka realistista tietyn liikeidean toteuttaminen on, ja jos on, millaista kannattavuutta projekti lupaa ja minkä riskin se aiheuttaa.

Kattavan ja harkitun liiketoimintasuunnitelman merkitystä ei voida yliarvioida. Paljon riippuu liiketoimintasuunnitelmasta: ulkoinen rahoitus, luotonanto toimittajilta, toiminnan ja rahoituksen hallinta, liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi sekä viime kädessä yrityksen tehtävän toteuttaminen.

Liiketoimintasuunnitelman kriittisestä tärkeydestä huolimatta monet yrittäjät epäröivät viimeisen kirjoittaa kirjallisen asiakirjan.

Tämä johtuu vähiten siitä, että he eivät yksinkertaisesti tiedä mistä aloittaa, ja siksi etsivät passiivisuudelleen erilaisia ​​tekosyitä - esimerkiksi ajanpuutetta tai markkinoiden nopeaa kehitystä. minkä seurauksena kaikki liiketoimintasuunnitelmat sen laatimiseen ja hyväksymiseen asti väistämättä vanhentuvat.

Venäjän liiketoimintasuunnitelman standardit

Tiivisti ja helposti kuvataan yritystä, joka on tärkein työkalu, kun otetaan huomioon suuri määrä erilaisia ​​tilanteita, jolloin voit valita lupaavimman toivotun tuloksen ja määrittää keinot sen saavuttamiseksi.

Niin sosiaalisesti suuntautunut.

(Yhdistyneiden Kansakuntien teollisen kehityksen järjestö (UNIDO) - organisaatio, joka tukee kehitysmaiden kehitystä. Tämän standardin yleinen rakenne on kuvattu. Standardi keskittyy idean yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Se on yleisin tekniikka.

 • Projektin yhteenveto
 • Projektin esittely
 • Yritystä ja johtoa koskevat tiedot
 • Kuvaus liiketoimintasuunnitelman tarkoituksesta : tuote tai palvelu
 • markkinointi, ml. markkinointistrategia
 • Organisaatiosuunnitelma (mitä, kuka, milloin)
 • Tuotanto- ja rahoitussuunnitelma
 • Projektin taloudelliset indikaattorit
 • Riskianalyysi, t. alueellinen ja maa
 • Sovellukset

Sivustomateriaalien käyttöä koskeva sopimus

Käytä sivustossa julkaistuja teoksia vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Materiaalien julkaiseminen muilla sivustoilla on kielletty. Tämä teos (ja kaikki muut) on ladattavissa ilmaiseksi. Voit kiittää henkisesti hänen kirjoittajaaan ja sivuston tiimiä.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Samankaltaiset asiakirjat

Tutustuminen liiketoimintasuunnitelman pääosiin: merkintä, jatkaminen, tuotekuvaus, myyntimarkkinoiden analyysi, kilpailuasemat, markkinoinnin, tuotannon, organisatoristen, taloudellisten suunnitelmien, konseptin toteutuksen riskinarviointi .

tiivistelmä [70. K], lisätty 25.. 10

Strategisen suunnittelun tarve ja ydin yrityksen tehokkuudelle. Taksiyrityksen "Speed" liiketoimintasuunnitelman osien yleinen rakenne ja sisältö. Arvio liiketoimintasuunnitelman taloudellisesta tehokkuudesta, mahdollisten riskien arviointi.

opinnäytetyö [281. K], lisätty 26.. 10

Yrityksen yleiset piirteet ja toiminnan suunta, tuotteiden kuvaus ja markkina-alueen arviointi. Organisaatio-, markkinointi-, tuotanto-, investointi- ja rahoitussuunnitelman laatiminen. Projektin suoritusindikaattorit.

lukutyö [109. K], lisätty 20. 7. 014

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma on tärkein asia, jonka aloitteleva yrittäjä tarvitsee yrityksen perustamiseen. Sen voivat valmistaa NOST-ryhmän asiantuntijat.

Tiimimme tarjoaa palveluja yritysten liiketoimintasuunnitelmien kehittämiseen aloitteleville järjestäjille sekä niille, jotka aikovat houkutella sijoitus- tai luottovaroja oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrityksen laadukas liiketoimintasuunnitelma on tapa paitsi arvioida näkymiä myös ennustaa vaihtoehtoja yrityksen kehittämiselle ottaen huomioon riskit ja alan tilanne. Siksi tällaisia ​​asiakirjoja tarvitaan paitsi uuden yrityksen perustamisen yhteydessä myös ennen lainaa tai varojen keräämistä sijoittajilta.

Oikeudellisen yrityksen liiketoimintasuunnitelma Selkeä algoritmi kaupallisen projektin toteuttamiseksi, joka liittyy palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Se auttaa määrittämään yrityksen perustamisen ajoituksen, tarvittavat kustannukset kussakin vaiheessa, jotta voidaan ymmärtää tarkalleen, mitä vaikeuksia aloittelevan liikemiehen on voitettava ja mitkä perustavanlaatuiset päätökset on tehtävä. Sisältää markkinointisuunnitelman ja suorituskyvyn arvioinnin useiden markkinaskenaarioiden toteuttamiseksi.

Hinnat yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen

Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittäminen tyhjästä

Ennen projektin aloittamista, samoin kuin vaiheessa, kun idea on, mutta toteutuksesta ei vieläkään ole ajatuksia, on hyödyllistä hakea apua kokeneilta asiantuntijoilta. Heidän laskelmansa ja laskelmansa auttavat paitsi arvioimaan itse hanketta järkevästi, myös luomaan vaiheittaisen "etenemissuunnitelman", joka auttaa tämän idean toteuttamisessa. Laadukkaan liiketoimintasuunnitelman kehittäminen yritykselle auttaa myös saamaan tarvittavat varat yrityksen avaamiseksi luottolaitoksissa.

Osat yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta

Yrityksen liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää strategian uuden yrityksen perustamiseksi, on sisällettävä kaikki analyyttiset tiedot, laskelmat ja laskelmat. Lisäksi kukin yrityksen liiketoimintasuunnitelma on laadittu yksilöllisen järjestelmän mukaan, joten ei ole olemassa kahta identtistä asiakirjaa. Likimääräinen luettelo osioista on seuraava:

Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen on erittäin tärkeä tehtävä, jota on parempi olla tekemättä yksin. Luota tämä yritys asiantuntijoille, jotta saat todella laadukkaan tuloksen.

Standardit ja menetelmät liiketoimintasuunnitelmien laatimiseksi

hyväksytty Venäjän federaatiossa sekä kansainvälisillä sijoitus- ja rahoitusmarkkinoilla. Voit ladata sen tämän artikkelin alaosassa olevasta Word-tiedostosta.

Lukuisilla tiedustelupyynnöillä tuomme huomiosi erilaisia ​​vaatimuksia Moskovan oikeudellisen keskuksen Malinan laatimille standardeille ja liiketoimintasuunnitelmien valmistelulle, toteuttamiselle ja kehittämiselle.

Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, joka kuvaa tiettyä liikeideaa ja mahdollisia tapoja toteuttaa se.

Liiketoimintasuunnitelman päätehtävänä on arvioida, kuinka realistista tietyn liikeidean toteuttaminen on, ja jos on, millaista kannattavuutta projekti lupaa ja minkä riskin se aiheuttaa.

Kattavan ja harkitun liiketoimintasuunnitelman merkitystä ei voida yliarvioida. Paljon riippuu liiketoimintasuunnitelmasta: ulkoinen rahoitus, luotonanto toimittajilta, toiminnan ja rahoituksen hallinta, liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi sekä viime kädessä yrityksen tehtävän toteuttaminen.

Liiketoimintasuunnitelman kriittisestä tärkeydestä huolimatta monet yrittäjät epäröivät viimeisen kirjoittaa kirjallisen asiakirjan.

Tämä johtuu vähiten siitä, että he eivät yksinkertaisesti tiedä mistä aloittaa, ja siksi etsivät passiivisuudelleen erilaisia ​​tekosyitä - esimerkiksi ajanpuutetta tai markkinoiden nopeaa kehitystä. minkä seurauksena kaikki liiketoimintasuunnitelmat sen laatimiseen ja hyväksymiseen asti väistämättä vanhentuvat.

Venäjän liiketoimintasuunnitelman standardit

Tiivisti ja helposti kuvataan yritystä, joka on tärkein työkalu, kun otetaan huomioon suuri määrä erilaisia ​​tilanteita, jolloin voit valita lupaavimman toivotun tuloksen ja määrittää keinot sen saavuttamiseksi.

Niin sosiaalisesti suuntautunut.

(Yhdistyneiden Kansakuntien teollisen kehityksen järjestö (UNIDO) - organisaatio, joka tukee kehitysmaiden kehitystä. Tämän standardin yleinen rakenne on kuvattu. Standardia painotetaan erityisesti idean yksityiskohtaisessa kuvauksessa. on yleisin tekniikka.

Kaupallisen toiminnan onnistuminen riippuu suoraan tarkistettujen toimien oikeasta järjestyksestä ja hyvin harkitusta strategiasta. Sijoitettujen varojen tuotto ja liiketoiminnan alkaminen kehittyvät, jokainen investointiprojekti edellyttää asiakirjan valmistelua, joka sisältää kaikki tärkeimmät tiedot projektista. Tällaista asiakirjaa kutsutaan liiketoimintasuunnitelmaksi. Tässä artikkelissa suosittelemme, että lukijat pohtivat, miten laatia liiketoimintasuunnitelma, mihin se on tarkoitettu, mitä ominaisuuksia ja muita tärkeitä vivahteita sillä on.

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä dokumentaatio, joka sisältää liiketoimintaohjelman, sekä tiedot itse projektista, mahdollisista myyntimarkkinoista, markkinointistrategiasta, arvioinnit projektin tehokkuudesta, luotettavuudesta, kannattavuudesta, jne. Liiketoimintasuunnitelma sisältää pääsääntöisesti teoreettista tietoa (ennusteet, arviot) ja käytännön tietoja (todellinen arvio yrityksen toiminnasta, myydyistä tavaroista tai palveluista, johtamispolitiikka, työn tekniset ominaisuudet).

Vastaaaksesi täysin liiketoimintasuunnitelman kysymykseen, harkitse sen päätehtäviä:

 • yrityksen tavoitteiden, sen mahdollisuuksien määrittäminen tavaroiden tai palvelujen myynnille lähitulevaisuudessa ja tulevaisuudessa;
 • markkinointipolitiikan, potentiaalisten asiakkaiden, liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavien toimien määrittäminen;
 • aineellisten ja ei-aineellisten mahdollisten kustannusten määrittäminen;
 • yrityksen toiminnan jne. taloudellisen ohjelman määrittäminen.

Edellä mainitut tavoitteet huomioon ottaen voidaan päätellä, että liiketoimintasuunnitelma on välttämätön asiakirja, joka sallii kaupallisen toiminnan täysimittaisen liiketoiminnan suunnittelun.

Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Jos haluat kirjoittaa oman liiketoimintasuunnitelman oikein, sinun on tiedettävä sen rakenne. Alla esitetyn liiketoimintasuunnitelman rakenne on klassinen ja sisältää seuraavat seikat:

 • Yhteenveto. Tämä kohta sisältää lyhyen kuvauksen liiketoimintasuunnitelmasta ja itse investointihankkeesta, jolle tämä suunnitelma laaditaan.
 • Suunnittele tehtävät. Tämä luokka paljastaa investointiprojektin päätavoitteet.
 • Yrityksen kuvaus. Antaa yksityiskohtaisen kuvauksen yrityksestä, jolle liiketoimintasuunnitelmaa laaditaan.
 • Kuvaus toimialasta, sen analyysi ja kehitysnäkymät. Tässä luokassa tarkastellaan yrityksen teollisuutta ja sen näkymiä sekä yleisillä markkinoilla että alueellisilla markkinoilla.
 • Myyntimarkkinat ja kilpailu. Kuvaava osa sisältää yrityksen ja sen kilpailijoiden kohdemarkkinoiden ominaisuudet, mukaan lukien niiden edut, haitat, tarjottavat palvelut tai tavarat jne.
 • Riskinarviointi. Tämän lausekkeen tulisi sisältää yksityiskohtainen riskinarviointi toiminnasta valituilla markkinoilla.
 • markkinointipolitiikka ja myynti. Tämä luokka käsittelee markkinointipolitiikkaa ja markkinointitoimia.
 • Teknologiasuunnitelma.
 • Organisaatiosuunnitelma.
 • rahoitussuunnitelma.
 • henkilöstösuunnitelma.

Huomaa, että liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa on monia standardeja. MBRD: n, UNIDO: n, BFM Groupin, KPMG: n ja muiden organisaatioiden liiketoimintasuunnitelmalla on selkeä rakenne.

Kuinka tehdä liiketoimintasuunnitelma?

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.