Rahdin liiketoimintasuunnitelma

Menestyvän yrityksen rakentaminen riippuu monista tekijöistä. Alussa on välttämätöntä laatia kuljetussuunnitelma oikein. Ja sinun on myös tutkittava valitun sfäärin hienovaraisuuksia.

Projektin yhteenveto

On tärkeää ilmoittaa tiedot kuljetusyrityksestä, joka tarjoaa palveluja lastikuljetusten alalla. Selitä lyhyesti, miten toiminta suoritetaan. Kuinka työ näyttää käytännössä.

Kuljetusyrityksen tarkoituksen määrittäminen lastinkuljetuksille

Ennen kuin harkitset rahtikuljetuksia koskevan liiketoimintasuunnitelman laatimista, sinun on määritettävä päätavoitteet ja tehtävät, jotka on ratkaistava. Kuorma-autoliiketoimintasuunnitelmaa on useita. Ne voivat vaihdella yrityksen tavoitteiden mukaan. Päätavoitteet ovat seuraavat:

henkilöiden kuljetus;

etsi työntekijöitä purettavaksi;

Osta huolintaliikkeen liiketoimintasuunnitelma

erilaisten tavaroiden kuljetus;

tavaroiden turvallisuuden varmistaminen;

luodaan lähetyspalvelu.

Kuinka aloittaa kuljetusyritys alusta alkaen? Aloita keräämällä tietoja. Auttaa tässä kuljetusyrityksen valmis liiketoimintasuunnitelma lastinkuljetukselle ja laskennan esimerkkejä. Markkinointiliiketoimintasuunnitelma ja riskianalyysi auttavat yritteliä yrittäjää yrityksen mainostamisessa. Kuorma-autoliiketoimintasuunnitelma sisältää hyödyllistä tietoa ja tuoreita tilastoja.

Kuljetuslogistiikan osuus Venäjän BKT: sta on 5%. Tämä luku on huomattavasti korkeampi kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Maantieliikenne on yksi kapealla johtajista. Kuljetuskustannusten analyysi viittaa siihen, että ajoneuvoilla on etu keski- ja kaukoliikenteen reiteillä. Kolmen viime vuoden tilastot osoittavat kuitenkin, että kuljetetun rahdin määrät (miljoonaa tonnia) ja rahtiliikevaihto (miljardia tonnikilometriä) eivät näytä tuntuvaa kasvua. Rahtiliikenteen liiketoimintasuunnitelman tulisi heijastaa maantiekuljetusten markkinoiden nykyisiä suuntauksia ja yrityksen avaamiseen liittyviä riskejä.

Lataa rahtikuljetusten liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamiseen liittyy rekisteröinnin, laitteiden hankinnan, ylennyksen ja vuokrauksen kustannukset. Ennen yrityksen perustamista on hyödyllistä lukea artikkeleita ja kerätä tietoa siitä, miten sijoittaa oikein. Valmiiden rahtikuljetusten liiketoimintasuunnitelma auttaa aloittelijaa kuvaamaan pääkulut ja laskemaan liiketoiminnan taulukoilla.

Lataa rahdin kuljetussuunnitelma

esimerkki kuorma-autoliiketoimintasuunnitelmasta

Vuonna 2021 29400 yritystä suoritti lastikuljetuksia maanteillä Venäjällä. Kilpailukykyisillä markkinoilla yrittäjällä on oltava etuja ja suunniteltava toimintansa kehitys etukäteen.

Pitkän matkan kuljetus vaatii paljon investointeja, jotta voit ostaa useita autoja. Tavaraliikenteen liiketoimintasuunnitelma rakennetaan ottaen huomioon kaupungin sisäisten tavarankuljetusten hankinta ja myöhempi poistuminen alueelle. Aloitukseen tarvitset 2,00 ruplaa.

Palvelun kysyntä ja kilpailijoiden analyysi

Rosstat-tietojen mukaan vuosina 2021-17. tieliikenteen volyymi maan sisällä oli 355 tuhatta tonnia. Tämä on yli kolme kertaa rautatieliikenteen määrä. Palvelujen kysynnän kasvu johtuu seuraavista tekijöistä:

  • Tuotteita asiakkaille toimittavien verkkokauppojen määrän kasvu. Autolähetys on halvempaa ja nopeampaa kuin rautatie- tai lentokuljetus.
  • Toimistojen ja huoneistojen muuton määrä kasvaa. Kattavaa yrityspalvelua tarvitsevat asiakkaat kääntyvät muuttavien yritysten puoleen. Asiakkaan tavaroiden kuljettamiseen he käyttävät useimmiten tieliikennettä.
  • Yritysten jaettu tuotanto, jossa raaka-aineet käyvät läpi useita vaiheita ennen kuin ne ilmestyvät kauppahyllyille, lisää myös tieliikenteen suosiota.

Arvioita lastinkuljetusten liiketoimintasuunnitelmasta ()

Tärkeintä lastinkuljetusten liiketoimintasuunnitelmassa vuonna

Kuljetusyrityksen perustaminen - taistelu selviytymisestä

Kuljetusliiketoiminta on viime aikoina tullut yhä suositummaksi. Suuret toimijat tulevat markkinoille ja työntävät usein pienyrittäjät kaukana nurkkaan. Päättäessään tehdä liiketoiminnan kuljetusyritykselle, alhaisen alkupääoman omaavat liikemiehet tuomitsevat itsensä jatkuvaan taisteluun kilpailijoiden kanssa. Menestyminen riippuu monista vivahteista ja ennen kaikkea omasta keskittymisestäsi menestykseen.

Pienten kuljetusyritysten on todistettava potentiaalisille asiakkaille, että niiden palvelujen laatu ei ole huonompi kuin tieliikennealan hirviöillä. Sinun on osoitettava taito kaikessa, jotta pystyt erottamaan itsesi kilpailijoista jollain tavalla. Ne yrittäjät, jotka voivat tarjota laadukkaampia palveluja tai halvempia hintoja, ovat edullisemmissa olosuhteissa. Ja kuljetusosaston organisaation, yrityksen on otettava tämä hetki huomioon.

Kuljetusorganisaation pätevä budjetointi - menoerät ja tulot, otos likimääräisistä laskelmista - kaikki tämä auttaa ymmärtämään todellista tilannetta ja optimoi tarvittaessa kustannukset.

Virheet kuljetusliiketoiminnassa ovat erittäin kalliita - loppujen lopuksi siihen tehdyt investoinnit ovat suuria, ja takaisinmaksuaika lykkää toivoa vakaiden voittojen saamisesta toistaiseksi. Yksi pienen kuljetusyrityksen pääongelmista on henkilöstö. Yrityksen omistajat pyrkivät houkuttelemaan kokeneita, mutta nuoria kuljettajia, ja tällaisten kuljettajien löytäminen on erittäin vaikeaa. Ihmiset, joilla on hyvät yhteydet, pääsevät usein kuljetusyritykseen suositusten mukaan, mutta tämä ei aina takaa heidän taitojaan.

Riittämätön ajoneuvokanta aiheuttaa myös vakavia ongelmia. Suunnitellessasi avata oma kuljetusyritys, yritys, on paitsi houkuteltava asiakkaita myös tarjottava heille suotuisia yhteistyöehtoja. On mahdollista, että suuret yritykset haluavat olla kumppanina kanssasi. Mutta jos sinulla ei ole tarpeeksi kuljetusyksiköitä, jotta voimme varmistaa kuukausittaisen tavaramäärän kuljetuksen, minkä yritys väittää, yhteistyö ei todennäköisesti onnistu.

Käyttämällä työssäsi pätevää näytettä kuorma-autoyrityksen liiketoimintasuunnitelmasta, voit helposti selviytyä ongelmista, jotka odottavat sinua matkan varrella. Tästä asiakirjasta opit kuinka saavuttaa kuljetusyrityksen avaaminen, mikä on kuljetuksen organisointi. Lisäksi verkkosivuston liiketoimintasuunnitelman perusteella voit laskea vuokratun kuljetuspalvelun työn. Kaiken tämän avulla voit navigoida useimmissa vaikeimmissa kysymyksissä.

Kuljetusyrityksen avaaminen - kuljetuksen valitseminen

Suunniteltaessa oman yrityksen avaamista - kuljetusyrityksen, tavarankuljetusyrityksen, yrittäjän on ensinnäkin päätettävä ajoneuvojen valinnasta. On olemassa useita vaihtoehtoja: jos alkupääoma on pieni, voit antaa etusijan kotimaisille "sonneille" ja "Gazelleille", koska heidän valintansa Venäjän markkinoilla on melko korkea.

Jos taloudessa ei ole erityisiä ongelmia, suosittelemme ostamaan maahantuotuja ajoneuvoja. Peugeot-, Mercedes- jne. Autoilla on eniten kysyntää. Tässä tapauksessa ruumiin tilavuuden tulisi olla 12-14 kuutiometriä ja vähimmäiskantokyky on 1 tonnia. Tuontiautojen ostaminen maksaa varmasti paljon enemmän. Mutta on syytä ottaa huomioon tekijä, että niiden polttoaineenkulutus on pienempi kuin venäläisten autojen, mutta käyttöikä on paljon pidempi. Jos varoja ei ole tarpeeksi, on järkevää käyttää lainattuja varoja tai allekirjoittaa vuokrasopimus. Viime aikoina tämä palvelu on tullut yhä suositummaksi.

Kotimaiset autot ovat noin kaksi kertaa halvempia, mutta samalla niiden käyttöikä on paljon lyhyempi kuin ulkomaisten ajoneuvojen, ja ne hajoavat paljon useammin, mikä nostaa niiden huoltokustannuksia. Ja kuljetusyhtiön takaisinmaksuaika, yritys kasvaa merkittävästi tämän vuoksi.

Kuljetusyrityksen taloudellinen malli

Lyhyt sijoitusmuistio

Maantieliikenteellä on merkittävä vaikutus minkä tahansa maan talouden kehitykseen. Tieliikenteessä kuljetetaan päivittäin tonnia erilaista lastia. Kuljetukset suorittavat sekä yritykset että yksityishenkilöt. Nykyään Venäjällä näillä markkinoilla on useita suuryrityksiä sekä monia keskisuuria, pieniä ja yksityisiä henkilöitä yhdellä laitteella.

Huolimatta kovasta kilpailusta kuljetuspalveluiden kysyntä on edelleen korkea, joten kuljetusyrityksen avaaminen on edelleen merkityksellistä. Lisäksi nykyään suuret yritykset tarjoavat palveluitaan korkeaan hintaan, eivätkä pienet ja yksityiset henkilöt voi aina tarjota korkealaatuista palvelua - vanhoja autoja, toimitusten viivästyksiä, ammattitaidottomia kuljettajia. Tässä suhteessa on mahdollista avata pieni yritys, joka toimii keskimääräisillä markkinahinnoilla, mutta palvelujen laatu on korkeampi.

Kuljetusyritykset voivat tänään kuljettaa matkustajia ja tavaroita. Tässä liiketoimintasuunnitelmassa tarkastelemme ylimitoitettujen ja pienikokoisten lastien kuljetusta.

Takaisinmaksuaika on 19 kuukautta

Alkuinvestointi on 8 120 000 ruplaa

Raja-arvo saavutetaan 2 kuukaudeksi

Keskimääräinen kuukausivoitto 395000 ruplaa

Yrityksen, tuotteen tai palvelun kuvaus

Kuljetusyrityksen perustamiseksi tarvitaan noin 200 m2: n autotallitila. Se tulisi jakaa pysäköintialueelle sekä toimistotilalle yrityksen työntekijöille ja asiakkaille. Toimistopinta-ala ei saa olla yli 40 m2, mutta siinä on oltava kalusteet ja kaikki tarvittavat välineet.

Kuljetusyrityksen taseessa on kaksi kuorma-autoa ja kolme Gazellea kuljetusta varten.

Esitelty kuljetusyrityksen rahtikuljetuksia koskeva liiketoimintasuunnitelma on laskelmineen likimääräinen ja sitä voidaan pitää otoksena johtuen siitä, että tämän alueen markkinoita muutetaan säännöllisesti, joten esitetyt luvut ovat ohjeellisia.

Projektin yleiset ominaisuudet

Ensinnäkin on huomattava, että on erittäin riskialtista avata kuljetusliike ilman kokemusta tältä alueelta. Tämä alue, kuten mikään muu, sisältää monia kaupunkiisi ja alueellesi liittyviä sudenkuoppia ja ominaisuuksia, joita on melkein mahdotonta ottaa huomioon paitsi kokemuksen perusteella. Kokemus kertoo myös tarpeen valita yksi tai toinen kehitysstrategia tietystä tilanteesta riippuen.

Tavaraliikenteen edut ja näkymät

Kuljetusyrityksen kasvun ja kehityksen mahdollisuus on mahdollisuus valita yksi kolmesta kehityssuunnasta: oma autokanta, huolintaliike tai huolintayhtiö, joka tarjoaa myös ulkoistuksia.

Yrityksen mahdolliset riskit

Rahtikuljetusyrityksen avaaminen ja kaikenlaisen liiketoiminnan organisointi sisältävät tiettyjä riskejä:

  • yrityksesi perustana olevan irtaimen omaisuuden - auton - vaurioitumis-, varkaus-, rikkoutumis- ja täydellinen vaurioitumisvaara;
  • lisääntynyt kilpailu ja lisääntyneiden menestyvien yritysten vaikutusvalta tällä alalla;
  • ongelmia pätevän henkilöstön etsinnässä ja valinnassa.

Markkina- ja kilpailututkimus

Huolimatta rahtikuljetusten suosiosta yksityishenkilöiden keskuudessa, suurin osa asiakkaistasi on paikallisia toimipisteitä sekä vähittäis- ja tukkukauppayrityksiä. Tämän kohderyhmän edustajat ovat säännöllisesti kiinnostuneita tavarankuljetuksista, eikä heillä ole aina käytettävissään omaa kuorma-autokantaa.

Kun analysoidaan tämän liiketoiminta-alueen markkinoiden tilastotietoja, on otettava huomioon tällaista palvelua tarjoavien yritysten suuri kilpailu ja nykyinen läsnäolo. Erityistä huomiota on kiinnitettävä yrityksesi sijaintiin ja toimintaan, jotta vältetään etukäteen vakava kilpailu alueella menestyvien kuljetusyritysten kanssa. Kaikki eivät pysty selviytymään nykyisestä talouskriisistä, ja tällaiset liiketoimintarakot tyhjentyvät usein, mikä antaa tilaa aloitteleville yrittäjille.

Organisaatiosuunnitelma

Varustamoyrityksen organisointiprosessi koostuu selkeästi suunnitelluista ja peräkkäisistä vaiheista.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.