Miten siankasvatusyritys aloitetaan ja miten siinä onnistutaan; liiketoimintasuunnitelma ja neuvoja

Sikatila on hyvä idea aloittavalle yrittäjälle. Alkuinvestointi johtaa varmasti korkeisiin vakaisiin tuloihin. Projektin, kuten minkä tahansa muun yrityksen, menestys on mahdotonta ilman huolellisesti harkittua ja hyvin kirjoitettua liiketoimintasuunnitelmaa.

Analyysi olemassa olevista markkinoista

Asiakirjaa laadittaessa on otettava huomioon, että tällaisen yrityksen kilpailukyky riippuu rehun muuntokurssista ja painonnoususta lihotuksessa sekä porsimisten lukumäärästä vuodessa ja yhden emakon tuottamien porsaiden lukumäärä. Eläimen genetiikka, olosuhteet, joissa sitä pidetään, ja rehun laatu vaikuttavat voimakkaasti useisiin taloudellisiin indikaattoreihin.

Objektiivisella lähestymistavalla Venäjän kehitysnäkymiin voimme sanoa, että tämä ala on houkuttelevin investointien kannalta. Tällä hetkellä valtio tarjoaa useita suotuisia olosuhteita, jotka edistävät talouden kehitystä: lihakiintiöt, halvat ja pitkäaikaiset lainat, tuet jne.

Voit katsella tekniikan ja nykyaikaisten laitteiden käyttöä tällä alueella seuraavassa videossa:

Tuotantosuunnitelma

Oman yrityksen organisointi on mahdotonta ilman sopivia tiloja:

 • Sianlihan rakentaminen alusta alkaen ei ole niin helppoa, joten paljon kannattavampi vaihtoehto on vuokrata tai ostaa valmiita tiloja (esimerkiksi jääneet edellisen tilan sulkemisen jälkeen) maatila).
 • Sianliha on desinfioitava ennen työn aloittamista.
 • Eläinten pitäminen edellyttää asianmukaista lämmönsiirtoa. Tämän indikaattorin arvoon vaikuttavat muun muassa yksilöiden ikä, sukupuoli, pohjapiirros ja käytettävissä olevat energialähteet.
 • Hyvä sika-ilmasto-olosuhteet ovat mahdotonta ilman tehokasta ilmanvaihtojärjestelmää.
 • Jos talous sallii, kannattaa ostaa lannanpoistolaitteita.
 • Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä energiansäästöindikaattoreihin: huoneen lämmitysjärjestelmään kuuluvan lattian laatu ja tyyppi vaikuttavat niihin eniten.
 • Porsaiden tarjoaminen hyvillä säilytysolosuhteilla vaikuttaa varmasti positiivisesti niiden tulevaan lisääntymiskykyyn. Siksi monet harjoittavat maanviljelijät suosittelevat ritilöiden asentamista sianlihoihin: ne helpottavat huomattavasti työntekijöiden työtä, varmistavat tehokkaan lannanpoiston ja johtavat valtaviin energiansäästöihin. Ne suojaavat eläimiä myös vilustumiselta ja suolistosairauksilta, mikä puolestaan ​​vähentää eläinlääkkeiden ostokustannuksia.

Sinun tulisi myös pitää huolta tilojen järjestelystä:

 • Laitteessa on oltava juoma, joka on asennettu lähellä kaukaloa. Vain tässä tapauksessa sika itse pystyy hallitsemaan kulutetun ruoan koostumusta. Juomia on 2 tyyppiä: tutti ja kuppi. Materiaalin perusteella käytetään useimmiten PVC: tä, ruostumatonta terästä tai messinkiä.
 • Optimaalinen kosteus, riittävä ilman liikkuvuus ja sopiva lämpötila ovat kaikki erittäin tärkeitä tekijöitä kasvuprosessissa. Ilmanvaihtojärjestelmä voidaan järjestää useilla tavoilla: katon läpi tai syöttö- ja poistoakseleilla.
 • Yhtä tärkeä rooli annetaan lannanpoistolaitteille. Parasta on itseseosjärjestelmä - se ei luo luonnosta huoneeseen eikä vaadi lisähuuhtelua vedellä. Lisäksi tämän laitteen hinta on alhainen, viljelijä voi asentaa sen itsenäisesti, ja järjestelmä toimii luotettavasti ja pitkään.
 • Seuraava laitetyyppi on syöttölaite. Se voidaan varustaa erilaisilla kiinnikkeillä ja tuottaa sekä eläinten kuivaruokintaa että nestemäistä ruokintaa. Rehu voidaan toimittaa annoksina tai jatkuvasti. Periaate on erittäin yksinkertainen: ruoka pääsee kaukaloihin erityisellä erotuslaitteella tilan ulkopuolella sijaitsevasta bunkkerista. Tarvittaessa annostelu tapahtuu porrastetulla avauslaitteella. Porsailla olevat emakot vaativat erityistä lähestymistapaa. Emme puhu erikoislaitteista, riittää, että varustetaan yksinkertaisimmat syöttölaitteet. Tärkeintä on, että rehu saapuu tiettyjen aikavälien jälkeen.

Sikojen ruokinta ja kasvatus vaatii seuraavan tyyppisen rehun ostamisen:

 • tiivistetty (ohra, leseet, riisi, maissiydimet jne.);
 • vihreä (sinimailanen, apila, nokkonen);
 • mehukas (perunat, porkkanat);
 • karkea;
 • eläinperäinen;
 • lisää.

Lisäksi painotetaan siankasvatusta liiketoimintana. Tässä yhteydessä ei ole järkevää ottaa huomioon 1-2 eläimen kasvattamisen erityispiirteitä. Ensinnäkin pieni "vaja" on varsin sopiva tähän. Toiseksi kaikki, mitä sika antaa ihmiselle (liha, sardi), kasvatettaessa sitä niin vähäisessä mittakaavassa menee pääasiassa kotipöytään. Ja jos se on myytävänä, vain ylijäämä pieninä määrinä. Tässä tapauksessa puhuminen jonkinlaisesta yrityksestä on tuskin tarkoituksenmukaista, kun otetaan huomioon yksilön kasvattamisen ajoitus teurastuspainoon.

Kolmanneksi asiantuntijat kiinnittävät huomiota siihen, että sikojen vähäinen kasvattaminen on vähän voittoa tuottavaa liiketoimintaa ja usein kannattamatonta. Perustelut - pienet tuotot merkittävillä käteissijoituksilla.

Liiketoimintasuunnitelman avainkohdat

Sen valmistelu on aloitettava. Ainoastaan ​​arvioitujen kustannusten analyysin perusteella ja ottaen huomioon heidän kykynsä (rahan, ajan ja monien muiden tekijöiden suhteen) voidaan ymmärtää, onko kannattavaa harjoittaa sellaista liiketoimintaa kuin sikojen kasvatus. Edelleen - vain pääkohdat. Jokainen kohde vaatii yksityiskohtaisempaa käsittelyä paikalliset erityispiirteet huomioon ottaen.

Tontti

Laskutoimituksen helpottamiseksi määritämme, mitä pinta-alaa tarvitaan 10 sian kasvatukseen (m²). Muuten, tämä on suositeltu vähimmäismäärä vakavan yrityksen perustamiseen.

 • Sika. Vain eläimille vähintään 5 eläintä kohden. Plus - pieni osasto (huone) varastojen, eteisen, solujen välisten kulkujen ja vastaavien varastointiin. Yhteensä rekrytoidaan vähintään 35-40. Vaihtoehtoisesti erilliset rakennukset - itse sika ja lato. Mutta tässä tapauksessa vaadittujen "neliöiden" määrä vain kasvaa.
 • kävelyalue. Tusinalle sialle tarvitaan noin 100 pinta-ala (10 m2 aikuista kohti).

Suunnittelunäkökohdat

Sika-projekti

Useiden sikojen pitäminen yhteisessä osastossa on perusteltua, jos sikojen lukumäärä on vähintään 25. Jos määrä on pienempi, on suositeltavaa varata erillinen kynä kullekin yksilölle.

Maalien määrä

Kokeneet siankasvattajat neuvovat aloittamaan tusinalla (2-3 sorkkaa 7 sialle). Tarpeeksi asianmukainen huolto ja hoito. Vähitellen, hankkimalla henkilökohtaista kokemusta, voit lisätä karjaa. On vielä yksi argumentti "alussa" -rajoituksen puolesta.

Kasvatusprosessissa käy selvemmäksi, mitä pitäisi tehdä - joko vain lihantuotanto tai kasvatettava myytäviä porsaita. Vaihtoehtoisesti molemmat. Mihin tässä tapauksessa keskittyä? Logiikan mukaan on epäkäytännöllistä ostaa useita kymmeniä porsaita kerralla sekä rakentaa valtava sika.

Sikatilojen liiketoimintasuunnitelman arvostelut ()

Kiitos paljon työstäsi ja avustasi. Olen hyvin kiitollinen sinulle.

Tärkein asia sikatilan liiketoimintasuunnitelmassa vuonna

Sikatilan luomisen ominaisuudet

Sikayritykset ovat saamassa yrittäjiltä yhä enemmän huomiota. Karja alkaa elpyä tämän tyyppisen liiketoiminnan kasvavan kannattavuuden takia. On vaikea kuvitella aikuisen ruokavaliota ilman tuoretta lihaa, ja paikallisesti tuotetulla höyrytetyllä sianlihalla on aina vakaa kysyntä väestön keskuudessa.

Tällaista yritystä kuten siankasvatusta on vaikea hankkia taloudellisesti. Vain sikatilan alkuperäinen budjetointi - tilojen rakentaminen sikatilalle, laitteiden osto, jalostuseläinten osto ja rehu niille - on vähintään 100 tuhatta dollaria. Sianliiketoiminnan takaisinmaksuaika on 3-4 vuotta, aikaisemmin ei voitu toivoa nettotulosta.

Investoinnin palauttamiseksi optimaalisessa aikataulussa sinun tulisi aloittaa vähintään 300 eläimen karjasta. Voit tietysti järjestää maatilan 100 päähän, mutta tässä tapauksessa on vaikeampaa palauttaa alkuinvestointi. Puolet karjasta tulisi olla emakoita, riittää, että he jättävät 10 siitossikaa, ja loput karjasta pidetään lihotukseen ja lihamyyntiin. Sikayritykseen kuuluu jalostuseläinten sukututkimuksen huolellinen tutkiminen - geneettiset ongelmat, jalostus avioliitto voi vaarantaa koko yrityksesi.

Sikayritys on kannattavaa vain, jos pystyt kasvattamaan terveitä karjaa. Mikä voi tuhota jalostuskarjan? Ensinnäkin ala-arvoiset jälkeläiset. Ennen kuin avaat sikatilan, päätä mistä ostat jalostuseläimiä. Lisäksi on suositeltavaa hankkia villisikoja ja emakoita eri maatiloilta, jotta vältetään siihen liittyvä parittelu. Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi, joka vaikuttaa tällaisen yrityksen, kuten siankasvatuksen, kehitykseen, pidetään korkealaatuisena rehuna. Porsaat rakastavat syödä, mutta porsaat, voimakkaat karjut ja tiineet emakot tarvitsevat kaikki erikseen kootun ruokavalion.

Myös tilojen kunto, jossa aiot kasvattaa sikoja, on tärkeä. Aluksi voit avata sikatilan vuokratulle rakennukselle uuden rakennuksen rakentamisen sijaan. Kun päätät sianlihan vuokraamisesta, kiinnitä huomiota siihen, täyttääkö se sikojen pitämistä koskevat vaatimukset. Korjaa se tarvittaessa, desinfioi se, tuhota jyrsijöitä, jotka kuljettavat vaarallisia sairauksia.

Sikatilan järjestäminen edellyttää korkealaatuisten laitteiden ostamista - juovat, kuljettimet, puhdistuslaitteet. Sianviljelylaitteet eivät vaadi liikaa investointeja, joten sinun ei pitäisi säästää niillä. Muista varustaa erilliset "huoneet" emakoille, jotka ovat poikimassa. Synnytyshuoneessa on tärkeää pitää vakaa lämpötila ja välttää luonnoksia.

Kun päätät aloittaa siankasvatuksen yrityksenä, älä usko, että se on helppoa. Vaikka siankasvatus onkin yksinkertaisempaa kuin nautakarja ja pienet märehtijät, saanto on korkeampi. Siinä on kuitenkin sudenkuoppia ja vivahteita, jotka on otettava huomioon. Alalle on ominaista suuret investoinnit alkuvaiheessa. Hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa on otettava huomioon kaikki: toimitilat, rehu, eläinlääkintäpalvelut, työntekijöiden määrä, asiakirjat ja verot.

Miksi siat ovat paras vaihtoehto

Joten jos harkitset sianteollisuutta yrityksenä, mistä aloittaa ja miten menestyä, kerromme sinulle yksityiskohtaisesti.

Sikojen kasvatusta lihaksi ei ilman syytä pidetä yhtenä kannattavimmista karjanhoidosta. Sianlihan ruhojen osille on aina kysyntää, ja niiden hinnat ovat vakaat ja melko korkeat.

Porsaiden tuottavuus ei ole sidottu vuodenajaan, joten voit saada niistä tuloja koko ajan. Siankasvatuksesta voidaan tehdä hyvin kannattavaa laatimalla liiketoimintasuunnitelma oikein. Tarkastellaan tämän toiminnan etuja.

Ensinnäkin siat käyttävät melkein koko ruhoa. Teurastussato on jopa 95%, mutta vaikka omasi olisi pienempi - 75-80% - se on silti enemmän kuin karjan tai lampaiden kasvatuksessa.

Toiseksi siat ovat hedelmällisiä. He synnyttävät 10-12 porsasta kerrallaan. Terve emakko voi tuottaa jälkeläisiä 2 tai jopa 3 kertaa vuodessa. Tämä on myös vertaansa vailla muiden suosittujen tuotantoeläinten kanssa, jotka tuottavat parhaimmillaan muutaman nuoren eläimen pään vuodessa.

Kolmanneksi siat kypsyvät varhaisessa vaiheessa. Ne kasvavat nopeasti ja painavat. Vain viikossa vastasyntynyt porsaan melkein kaksinkertaistaa painonsa. 6-7 kuukauden kuluttua se painaa jo 100 kg - arvon, jolla eläintä pidetään taloudellisesti kypsänä. Kehitysintensiteetin osalta siat ovat myös lampaiden ja lehmien edellä.

Ajateltavia asioita aloittaessasi oman yrityksen

Ei ole välttämätöntä avata suurta sikakasvatuskompleksia useita satoja tai tuhansia sikoja varten. Voit aloittaa minisikalla. Mutta joka tapauksessa yrityksesi tarvitsee:

 • vuokrata tiloja, maata sikatilalle (jos sinulla ei ole omaa);
 • rekisteröidy;
 • palkata henkilöstöä;
 • ostaa syötteitä;
 • ostaa sikoja;
 • ostaa kodinkoneita, -välineitä, paperitavaroita jne .;
 • löytää tapoja myydä siatuotteita.

Sioilla on useita biologisia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä kannattavan kasvatustoiminnan. Harkitsemme yleisesti, mitkä asiat on ratkaistava sikatilan järjestämiseksi.

Maataloustoimintaa pidetään maamme merkittävimpänä ja lupaavimpana. Maatalousyritys tarjoaa laajan valikoiman mahdollisuuksia, kuten karjanhoito, mehiläishoito, kasvintuotanto ja muut alueet. Lisäksi sen kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa siirtymällä käytännössä jätetöntä tuotantoa varten (ensinnäkin tämä koskee karjankasvintuotantoa). Esimerkiksi kasvatettaessa eläimiä lihaksi, niiden tyypistä riippuen, voit myös myydä maitoa ja maitotuotteita, lihatuotteita, villaa, nahkaa, lannoitetta jne.

Kilpailu maatalousalalla on edelleen suhteellisen vähäistä. Yrittäjiä ja sijoittajia hämmentää pitkäaikaisten investointien tarve, byrokraattiset esteet, toteutusongelmat ... Kuten monet menestyneiden valmistajien kokemukset osoittavat, kaikki nämä investoinnit kuitenkin maksavat nopeasti talouden pätevän hallinnan avulla. Maan hankkiminen ja hankkiminen ei ole ongelma: Venäjän kylissä ja kylissä on vielä tarpeeksi tyhjiä maatiloja. Maan hinta alkaa 60 tuhannesta ruplaa hehtaarilta, mutta tietysti tarkka määrä riippuu alueen alueesta, sijainnista ja alueen pinta-alasta.

Mikä on kannattavin maatalousyritys? Siankasvatus on ensimmäisiä kannattavuuden suhteen.

Siankasvatuksen edut yrityksenä:

 • Siat lihovat nopeammin kuin muut lihaksi kasvatetut tuotantoeläimet.
 • Sioihin verrattuna nautoihin kasvu on 10–12 kertaa parempi. Jos viljelijä ei säästä rehussa ja valitsee oikean annoksen, nuori kasvu saavuttaa kuuden kuukauden kuluttua 100 kg ja voidaan teurastaa.
 • Siat ovat kuuluisia hedelmällisyydestään (siat ovat siipikarjan keston mukaan toisella sijalla siipikarjan jälkeen), suhteellisesta vaatimattomuudesta ja vastustuskyvystä erilaisille sairauksille.

Sikatilojen tyypit

Sikatiloilla on kolme päätyyppiä:

Suuret teollisuustyyppiset kompleksit, jotka on suunniteltu suurille 12 tuhannen eläimen karjoille;

Suuret maatilat ja maatalousyritykset, jotka pitävät karjaa 100–12 tuhannesta eläimestä;

Henkilökohtainen tytäryhtiö ja pienet maatilat, joissa on enintään 100 eläintä.

Tässä artikkelissa tarkastellaan pienten ja keskisuurten tilojen liiketoimintasuunnitelman laatimista. Pitkäaikainen sikatilan liiketoimintasuunnitelma on joka tapauksessa välttämätön. Lisäksi et voi tehdä ilman sitä, jos aiot ottaa lainoja, luottoja, osallistua valtion ohjelmiin tukemaan kotimaisia ​​tuottajia. Sen avulla voit määrittää etukäteen tarvittavan määrän maata sikatilan järjestämiseen, suunnitella rakennuskustannuksia, arvioida tulevan tuotannon kysyntää ja määriä sekä laskea yrityksesi tärkeimmät taloudelliset indikaattorit.

Sika-liiketoiminnan tapaustutkimus

Ehkä Sinua Kiinnostana.
UUSI.
Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.