Oma yrityksesi: miten avata tilintarkastusyhteisö

Joka vuosi valtava määrä organisaatioita käyttää tilintarkastusyhteisöjen palveluja. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että niiden tarjoamat palvelut yritysten toiminnan riippumattomaan arviointiin vähentävät merkittävästi erilaisten sakkojen maksamiseen liittyviä kustannuksia.

Johdanto

Kaikki suuryritysten johtajat tietävät, että yrityksille on tärkeää, että kirjanpito ja verotustoiminta toimivat hyvin. Yrityksen kehittymisen ja menestymisen kannalta on oltava mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa yrityksen toiminnasta.

Siksi johtajat turvautuvat usein yrityksen tarkastukseen, koska tällä tavalla on mahdollista osoittaa todellisen tilanteen ja toiminnan dokumentaarisen rekisteröinnin väliset ristiriidat. Tilintarkastus on tärkeä osa modernia liiketoimintaa. On yrityksiä, jotka ovat laillisesti velvollisia suorittamaan tällaiset tarkastukset vuosittain.

Tässä tapauksessa johtaja tarvitsee joko riippumattoman tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tällaisen organisaation palveluihin kuuluu yrityksen kaikkien asiakirjojen ja työn tarkastaminen, jonka jälkeen saadaan tulos, sekä negatiivinen että positiivinen, ja suosituksia mahdollisten puutteiden poistamiseksi. Tilintarkastusyritykset tarjoavat joskus palveluja, jotka eivät ole tarkas tusta, esimerkiksi apua verotuksessa, yrityksen kirjanpidon palauttamisessa ja ylläpidossa ja muita.

Ominaisuudet

Tällaisia ​​organisaatioita voidaan perustaa useiden omistusmuotojen perusteella, lukuun ottamatta täysin valtion omistusta. Tällaisen yrityksen henkilökunnassa voi olla myös työntekijöitä, jotka ovat kaukana tilintarkastuksesta, mutta tällaisten ihmisten tulisi olla enintään 28%.

Vain alan sertifioitu asiantuntija voidaan edustaa esimiehenä. Venäjän federaation lakien mukaan tilintarkastusyhteisöllä on oltava vähintään viisi tilintarkastajaa, jotka ovat Venäjän federaation kansalaisia ​​ja asuvat sen alueella.

Kuinka avata tilintarkastusyhteisö?

Tällaisten organisaatioiden tarjoamien palvelujen ominaisuuksien perusteella ne voidaan jakaa kahteen luokkaan:

- universaali, toisin sanoen sellainen, jolla on oikeus suorittaa useita auditointityyppejä ja harjoittaa erityyppistä työtä;

- erikoistunut, joka tarjoaa vain tietyntyyppistä palvelua.

Määritelmät

Liiketoimintaprosessi on ketju loogisesti yhteydessä olevista, toistuvasti toistuvista toiminnoista, jonka aikana organisaation resursseja käytetään objektin kierrättämiseen (virtuaalisesti tai fyysisesti). Toisin sanoen tämä on tietty osa yrityksen työtä todellisilla, mitattavissa olevilla tuloksilla.

Milloin se tehdään

1. Kun uusi dokumentaatio ja ohjeet on otettu käyttöön. Esimerkiksi asennettaessa muita ohjelmistoja. Tässä tapauksessa on parempi suorittaa tarkastus ei heti, vaan jonkin ajan kuluttua, mikä on välttämätöntä "sisäänajolle" ja testaukselle. Todentamisen syvyys riippuu muutoksen laajuudesta ja prosessin tärkeydestä yritykselle.

2. Suunniteltu tarkastus. Se suoritetaan vakiintuneen aikataulun mukaisesti, vähintään kerran vuodessa.

3. Suunnittelematon tarkastus. Järjestetään ylimmän johdon tai tietystä liiketoimintaprosessista vastaavan johtajan pyynnöstä. Tällainen tarve voi syntyä, jos:

 • tapahtui suuri epäonnistuminen;
 • prosessiaasiakkaat (ulkoiset ja sisäiset) tekevät valituksia säännöllisesti;
 • prosessin parantamiseksi on ehdotuksia ja ideoita ...

Liiketoimintaprosessien tyypit

Nykyaikaisessa hallintateoriassa on yleisesti hyväksyttävää jakaa prosessit pää- ja apuprosesseihin. Ensimmäinen ryhmä sisältää kaiken, mikä antaa organisaation mahdollisuuden ansaita rahaa ja saavuttaa tiettyjä tavoitteita:

Liiketoimintaprosessit: esimerkkejä ja kuvaus

On tärkeää huomata, että jokaisella yrityksellä on oma luettelo liiketoimintaprosesseista, ottaen huomioon yrityksen koko ja toiminnan erityispiirteet.

Pääsivu »Blogi» Liiketoimintaprosessien tarkastus - esimerkkiraportit

Yrityksen liiketoimintaprosessien alkutarkastus on tarpeen, jotta voidaan ymmärtää pääongelmat, työn laajuus, valmistella työsuunnitelma ja saada lähtökohta liiketoimintaprosessien parantamiseen tähtäävässä projektissa. Liiketoimintaprosessien rakentaminen suorittamatta edes nopeaa tarkastusta on erittäin huolimaton. Yhdessä tai toisessa muodossa auditointi suoritetaan optimointimenetelmistä tai yrityksen koosta / ominaisuuksista riippumatta. Täältä löydät useita esimerkkejä raportteista liiketoimintaprosessien tarkastuksen tuloksista. Näiden esimerkkien avulla voit suorittaa sisäisen tarkastuksen liiketoimintaprosesseista.

Tietosuoja

Kaikki raportit on tyhjennetty kokonaan yritysten nimistä, nimistä, otsikosta ja muusta tiedosta, joka voi vahingoittaa tai paljastaa yrityksiä.

Voin julkaista nämä asiakirjat vain siksi, että tiedän, että niiden paljastaminen ei millään tavalla vaikuta yrityksiin, joissa liiketoimintaprosessitutkimus tehtiin.

Tässä tapauksessa puhumme ensisijaisesta tarkastuksesta. Yritykseltä puuttui vakaa jako prosesseihin, niiden kuvaukseen, eikä mittarijärjestelmää ollut. Jo virallistettujen ja lykättyjen prosessien raportti näyttää erilaiselta.

Raportit ovat ladattavissa vain blogini tilaajille. Jos et ole tilannut, käytä alla olevaa lomaketta.

Internet-palveluntarjoaja

Raportti on laadittu kattavan tarkastuksen perusteella. Tavoitteet, tehtävät, luettelo liiketoimintaprosesseista määriteltiin etukäteen. Liiketoimintaprosessien tarkastus tehtiin seitsemällä alueella 4 viikon ajan.

Online-pelikehittäjä

On olemassa tiettyjä tietoja, jotka on tutkittava ennen tarkastussuunnitelman laatimista.

Yrityksen käyttöomaisuuden tarkastus on suoritettava seuraavaan suuntaan:

 • Kiinteän omaisuuden saatavuuden, määrän ja eheyden seuranta yrityksessä;
 • Kaikkien erien on liityttävä tarkalleen käyttöomaisuuteen;
 • Raportissa näkyvän käyttöomaisuuden arvostuksen on oltava tarkka;
 • käyttöomaisuuden liikkumista koskeva luotettava dokumentointi ja liiketapahtumat;
 • Laskelmat, jotka koskevat käyttöomaisuuden kertymistä saapuessa, käyttöä, poistoja ja mahdollisten erittelyjen poistamista;
 • Tietojen näyttämisen tarkkuus kirjanpidossa.

Käyttöomaisuuden tarkastus vaiheittain

Tarkastussuunnitelman laatimisen jälkeen on useita vaiheita kattavan käyttöomaisuuden tarkastuksen suorittamiseksi:

 • Käyttöomaisuuden saatavuuden ja turvallisuuden tarkistaminen;
 • käyttöomaisuuden liikkeen tarkistaminen;
 • poistot;
 • verovelvollisuudet.

Vaikea selvittää itse?

Yritä pyytää opettajilta apua

Tarkastuksen suorittaminen yrityksessä, jolla on käyttöomaisuutta, alla olevien esimerkkien mukaisesti taulukoiden muodossa.

Esimerkki käyttöomaisuuden tarkastussuunnitelmasta

Tarkastus Megos OJSC: ssä Tarkastuksen päivämäärä: 01. 1. 020 - 31. 2. 020 Henkilötuntien lukumäärä - 240 Tarkastusryhmän päällikkö M. Petrenko. Tarkastusryhmä koostuu: Ivanov I., Fedorova A. Tarkastusriskiennuste:% (matala, keskitaso, korkea) Olennaisuusennuste 3%

Tilintarkastusliiketoiminnan katsotaan olevan kysyttyä ja sillä on alhainen pääsykynnys, mutta sen spesifisyys on herkkä asia, joten menestys ei ole kaikille. Mieti mitä tarvitset tilintarkastusyhteisön avaamiseksi.

Tilintarkastusyritykset ovat mukana melkein missä tahansa liiketoiminnassa. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi, jonka joidenkin yritysten on suoritettava, tilintarkastusyhteisöjen palveluita käyttävät myös yritykset, jotka tarvitsevat apua kirjanpitoon, verotukseen, lakiin tai operatiiviseen toimintaan. Tehokas tilintarkastusliiketoiminta on mahdollista luoda, jos sinulla on kokemusta tältä alueelta, koska tämä liiketoiminta vaatii erityiskoulutusta ja aiheen syvällistä tuntemusta. Tämä yritys on kysytty ja sillä on pieni pääsykynnys. Tarkastellaan, miten tilintarkastusyhteisö avataan, mitä investointeja tarvitaan ja mikä voi olla projektin kannattavuus.

Tarkastusmarkkinat

Ensinnäkin on huomattava, että vuoden 2021 lopussa 4. Venäjällä rekisteröitiin tuhat tilintarkastusyritystä. Kolmen viime vuoden aikana tilintarkastusyritysten määrä on vähentynyt 500: lla, mikä mielestämme liittyy liiketoiminnan vähenemiseen Venäjän federaatiossa. Lähes puolet kaikista tilintarkastusyrityksistä on rekisteröity Keski-liittovaltion piiriin. Lähes 35% tilintarkastusyritysten lukumäärästä Venäjällä on rekisteröity Moskovassa. Todennäköisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa on pulaa näistä palveluista, mikä liittyy pätevän henkilöstön puutteeseen, koska palkkojen suhde Moskovassa ja Venäjän federaation alueilla tekee hyödylliseksi pätevien asiantuntijoiden siirtämisen Moskovaan.

Tilintarkastuspalvelumarkkinoilla tilanne on yleensä melko vakaa - 79% kaikista tarkastusorganisaatioista on toiminut markkinoilla yli viisi vuotta. Eli pätevät ja hyvin arvostellut yritykset tuntevat itsensä riittävän luottavaisiksi.

Tilintarkastusyritysten tulot ovat melko suuret - vuonna 2021 ne ansaitsivat yli 55 miljardia ruplaa. Näistä vain noin 50% kuuluu suoraan tarkastukseen, loput niihin liittyviin palveluihin.

Suurin osa eli 27% tilintarkastusyhteisöistä ansaitsee 3-9 miljoonaa ruplaa vuodessa. Keskimääräinen tilintarkastusyritys työllistää 5 henkilöä, eli tilintarkastusyhteisö tuottaa melko hyvät tulot.

Suurin osa, eli 18% tilintarkastusyritysten asiakkaista, työskentelee tukku- ja vähittäiskaupassa.

Kun olemme tarkastelleet lyhyesti tilintarkastuspalvelumarkkinoita, voimme todeta, että markkinatilanne on melko vakaa, mutta markkinoiden kasvu ei käytännössä ole.

Mitä palveluita tilintarkastusyhteisö tarjoaa

Tilintarkastusyhteisön perustana on tällä hetkellä kaksi pääaluetta: taloudellinen ja taloudellinen konsultointi ja kirjanpitopalvelut. Tutkitaanpa tarkasti, mitä palveluita tilintarkastusyritykset tarjoavat.

Tilintarkastusyritysten peruspalvelut:

Kirjanpitotietojen organisointi, valvonta tai ylläpito.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.